Serrajòrdia Oristà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 1300 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'300

Coordenades:

41.933
2.03062
419634
4642792
08151-63
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII
Regular
Algunes de les estructures que envolten l'edifici es troben en mal estat.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23262
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00015
Jordi Compte i Marta Homs

Serrajòrdia és una masia situada en una esplanada elevada amb grans alzines al sud-est del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum central fruit de diverses ampliacions, i diverses estructures adossades al sud. El volum central està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra parcialment arrebossats amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. L'edifici, de planta baixa, primer pis i golfes, està coronat per una teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'oest, presenta a nivell de planta baixa, un portal d'arc de mig punt adovellat i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i dos balcons emmarcats amb pedra motllurada, un dels quals era originalment una finestra, entre els que hi ha un rellotge de sol mal conservat. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
La façana nord conserva part d'una premsa de vi integrada al mur a nivell de planta baixa. Concretament conserva el travesser de fusta i els grans blocs de pedra amb encaixos als laterals. A la resta de la façana hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una finestra emmarcada amb pedra bisellada a nivell de primer pis, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1864 a la llinda, a les golfes.
La façana est té adossat a la part dreta un cos de planta quadrada dins el qual es conserva una tina de vi. S'observen dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a les golfes.
La façana sud de l'edifici té un pati tancat just davant, delimitat per diverses estructures d'ús agropecuari, la majoria de les quals construïdes amb murs de maçoneria de pedra i reformades amb obra modernament. A la façana s'observen quatre finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, dues a la planta baixa, una al primer pis i una a les golfes, i una gran eixida a nivell de primer pis, situada en un cos adossat modernament.
Al voltant de l'edifici hi ha diverses estructures construïdes majoritàriament amb murs de maçoneria de pedra, com els dos xups, descrits en una fitxa individual.

Serrajòrdia podria tenir uns orígens medievals ja que una de les batllies documentades en el capbreu de la cambreria de Santa Maria de l'Estany, datat entre finals del segle XIV i principis del XV, s'anomena batllia del mas Serra de Sant Feliu. Tot i així l'edificació actual data probablement del segle XVII, amb reformes i ampliacions posteriors.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.