Llobertera Oristà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 1000 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'300

Coordenades:

41.93746
2.02993
419582
4643288
08151-64
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23208
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00011
Jordi Compte i Marta Homs

Llobertera és una masia situada en un punt elevat sobre la vall del riu Bassí, a l'est del Castellot i al sud-est del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum central fruit de diverses ampliacions i un volum reformat adossat al nord. El volum central, de planta baixa, primer pis i golfes, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb morter, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, presenta un contrafort adossat a la part dreta i una cantonada diferenciada integrada al mur. S'hi observa un portal emmarcat amb pedra bisellada repicada i una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada repicada i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb la data de 1747 i una creu inscrites a la llinda. A les golfes hi ha una obertura reformada d'arc rebaixat i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada.
La façana est té dos contraforts adossats, un a l'extrem esquerre i un altra de menors dimensions a la dreta. A la planta baixa s'observen dos petites obertures entre carreus i una finestra reformada emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra amb pedra bisellada i la data de 1748 junt amb una creu a la llinda. A les golfes hi ha únicament una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la dreta d'aquesta façana hi ha adossat un cos de dos nivells, amb dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, i al seu costat una gran estructura, també de dos nivells. D'aquesta estructura, dedicada originalment a usos agropecuaris, en destaca un gran portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada i amb guarda-rodes a l'extrem inferior.
La façana nord té un pis menys a causa del desnivell, de manera que s'accedeix directament al primer pis i en el cas de l'estructura, que queda a mà esquerra, al nivell superior. En la façana s'observa una porta emmarcada amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb pedra treballada, ambdues reformades, al primer pis, i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a les golfes.
La façana oest té adossat un contrafort a la part esquerra. A la planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, al primer pis tres finestres, dues de reformades emmarcades amb pedra treballada i una emmarcada amb pedra bisellada, i a les golfes dues finestres, una reformada emmarcada amb pedra treballada i una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada.

La tercera imatge s'ha extret del fons fotogràfic municipal d'Oristà.

Llobertera va ser construïda a mitjans del segle XVIII, tal com ho indiquen dues llindes de l'edifici, datades els anys 1747 i 1748.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.