La Riba Oristà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 350 metres per pista forestal de la carretera B-433, punt quilomètric 13'600

Coordenades:

41.94119
2.03724
420193
4643695
08151-65
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00014
Jordi Compte i Marta Homs

La Riba és una masia situada a l'est del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra, en una vessant orientada a l'est sobre el riu Bassí.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum central fruit de diverses ampliacions, i diverses estructures al voltant, bona part de les quals tanquen una petita lliça davant la façana principal. El volum central està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, reformats i arrebossats en la part superior, amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur de càrrega, i emmarcant les obertures. L'edifici, de planta baixa, primer pis i golfes, està coronat per una teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, delimita junt amb diverses estructures d'ús agropecuari, una lliça al davant. En la façana s'observa, a nivell de planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra bisellada, tres finestres emmarcades amb pedra treballada i un portal d'arc de mig punt emmarcat amb dovelles bisellades. Al primer pis hi ha quatre finestres, tres de les quals amb inscripció. D'esquerra a dreta hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i una inscripció a la llinda. A la primer apareix la data de 1784, amb l'anagrama d'Ave Maria i una creu intercalats, en el segon es repeteix exactament el mateix motiu, tot i que en aquest cas l'últim nombre de la data no es conserva, i en la tercera apareix la data de 1726 amb una creu intercalada. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un balcó de nova obertura. La lliça que hi ha davant la façana, i que queda tancada al sud i a l'est per estructures amb murs de maçoneria de pedra, té el seu accés principal orientat a l'oest. Aquest accés està format per un portal d'arc de mig punt adovellat protegit per una petita barbacana. En la clau de l'arc d'aquest portal hi ha la inscripció: "IHS 1632 MICHEL RIBA".
La façana oest, on s'ha situat modernament l'accés principal, ha estat molt reformada i només conserva una finestra emmarcada amb pedra treballada.
La façana nord té la part central arrebossada a nivell de primer pis i golfes i dos cossos adossats, un a la dreta i l'altre a l'esquerra, aquest últim de planta arrodonida. A la planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, al primer pis una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals dóna accés sobre el cos arrodonit, que probablement és la cisterna. A les golfes hi ha únicament una finestra emmarcada amb pedra bisellada.
La façana est, orientada al desnivell que hi ha sobre el riu Bassí, té adossades al davant diverses estructures modernes d'usos agropecuaris. En la part visible de la façana s'observen diverses obertures completament reformades.

La Riba apareix documentada en el fogatge de 1553 fet per Pere Espinal, del mas Vilasendre, on es reflectien els principals caps de cases, entre els quals es hi ha Valentí Riba. L'edificació actual és una construcció del segle XVII ampliada i reformada posteriorment.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.