Sant Antoni de cal Codina de la Quadra Els Prats de Rei

Anoia
Cal Codina de la Quadra/Plans de cal Codina
Al costat d'un gran casal, en un context de camps de conreu i petits boscos.
660

Coordenades:

41.70369
1.52227
377050
4617933
08170-48
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Popular
XVIII
1743
Dolent
Parcialment enrunada.
Inexistent
Sí, IPA-5964
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A007000190000IL
Jordina Sales Carbonell

A uns 2 km a l'oest del poble de Prats de Rei i al costat del gran casal de cal Codina de la Quadra s'ubica la capella de Sant Antoni. Es tracta d'un edifici independent, relativament gran i alt per tractar-se de la capella d'un mas, tot i que de construcció i decoració molt senzilles. Consta d'una planta rectangular, de 118 m2, amb una capella lateral a banda i banda i absis quadrangular, fet a base de filades de pedra ben tallada. La comunicació entre la nau principal i les dues capelles es realitza mitjançant sengles arcades. Té la volta del sostre, feta de creuer de maó, gairebé tota enfonsada. Disposa d'una espadanya de dos òculs.
Conserva els seus dos accessos, ambdós als peus de l'edifici: una porta principal i una de secundària, elevada del nivell del sòl, que comunica amb el casal al qual pertany mitjançant un petit pont de pedra fet amb un arc rebaixat que mena al cor del temple. Una senzilla cornisa recorre el perímetre interior de l'edifici, que conserva part del seu arrebossat de guix.
Davant de l'altar hi ha una petita cripta funerària que fa uns tres decennis encara era visible, però que avui es troba amb el sostre de volta enfonsat i totalment colgada de terra i de runa, per la qual cosa no s'hi pot accedir.
L'edifici actual respon a una construcció de 1743 que ha sofert diverses modificacions i reformes amb el pas del temps que no n'han alterat la seva essència.

No es disposa de documentació medieval per aquesta capella, que probablement ja existia en els segles medievals, atesa la importància històrica del lloc i el fet que fos una quadra autònoma. L'edifici actual fou aixecat l'any 1743 per Francesc Codina i Ribalta, en un context d'esplendor del mas al qual pertanyia, fet que explica les seves dimensions i que a la seva cripta s'hi fessin enterrar els hereus de la propietat. Fou sufragània de la parròquia de Sant Martí Sesgueioles.

-TORRAS RIBÉ, Josep M. (1992): 'Inventari de les jurisdiccions senyorials a la comarca de l'Anoia en els segles moderns', Pedralbes: Revista d'història moderna, 12, p. 39-70.
-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.18.