Nucli medieval de la vila Els Prats de Rei

Anoia
Centre urbà
Al mig de l'actual nucli urbà de la vila dels Prats de Rei
607

Coordenades:

41.7054
1.54175
378674
4618095
08170-49
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament dels Prats de Rei. Plaça Major, 1 (08281 Els Prats de Rei)
Jordina Sales Carbonell

A la vila dels Prats de Rei es conserven importants vestigis d'arquitectura i urbanisme d'època baixmedieval i inicis del Renaixement (s. XV-XVI), definint un dels conjunts més singulars de l'anomenada Anoia Segarrenca. Aquest conjunt el conformen:
-Parts d'edificis residencials com cal Jona, i edificis civils com la Casa de la Vila.
-Urbanisme en planta: places i carrers a l'entorn de l'actual Casa de la Vila, com el carrer de Baix o el carrer Carmen Muñoz, i trams fragmentats de part de les muralles medievals corresponents a diverses fases que s'han anat posant al descobert durant els seguiments arqueològics realitzats en els darrers anys.
-Urbanisme en alçada, com el Passadís del carrer Isidre Forn.
Moltes d'aquestes estructures van patir importants remodelacions al segles XVI i XVII, així com reconstruccions després de la destrucció causada pels bombardeigs de la Batalla dels Parts de Rei de 1711.

IMATGE: Vista aèria del nucli medieval de Prats de Rei en el seu estat actual.

Els rellevants orígens ibers i romans dels Prats de Rei van ajudar a configurar la base d'una població que estava plenament consolidada en els segles medievals, arribant a ser vila reial. D'aquest moment històric d'esplendor n'han quedat diverses restes físiques, sigui a través dels fragments de determinats edificis, sigui a través de part de la configuració urbana conservada. En els últims anys, l'arqueologia ha contribuït també a donar llum a aquesta etapa històrica mitjançant la troballa de diversos indicis en el subsòl, sobretot pel que fa al recinte defensiu.
Els intensos bombardeigs que va patir la vila amb motiu de la denominada batalla de Prats de Rei (1711) van destruir part d'aquest perfil genuïnament medieval, que es possible resseguir, a nivell de planta, a través del conjunt de plànols conservats d'aquesta batalla (n. 94), els quals mostren l'estat de la vila abans del bombardeigs i permeten observar un recinte urbà emmurallat de planta rectangular amb nombroses torres de defensa. Grosso modo, aquest recinte medieval, en el seu moment més tardà, vindria delimitat al nord pel carrer Nou, al sud per l'eix viari que du el significatiu nom de carrer del Mur, a l'est per la plaça de la Sardana, i a l'oest pel passeig de Josep Maria Llobet.