Safareigs de Cal Vidal Puig-reig

Berguedà
Part posterior del bloc de pisos de llevant del C/ de Sant Ignasi, Colònia Vidal, 08692-Puig-reig
Darrera els habitatges del carrer de Sant Ignasi

Coordenades:

41.94392
1.88183
407314
4644154
08175-115
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Popular
Contemporani
XX
1901-06
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08174A004000400000HD
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Construcció de planta rectangular, exempta per tres costats, quedant el quart adherit a la pròpia roca del terreny, aprofitant el desnivell, i alçat amb totxo, revestiment senzill, i paviment de l'interior de panot. La façana a on hi ha la porta d'accés és senzilla, amb porta d'arc de mig punt i sense decoració. La coberta és a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana.
Al lateral es disposen tres grans finestres realitzades amb arcs de mig punt i la façana posterior té una porta idèntica a la davantera. La coberta és de teules àrabs.

L'interior de l'edifici està dividit en dues parts desiguals per un envà; la més gran és la corresponent a l'entrada del davant, a l'interior de la qual hi ha la gran bassa del safareig i dues de les finestres que s'obren a l'exterior; es la part del safareig dels vius. Per l'altra porta s'ingresa al safareig dels morts, on es rentava la roba dels malalts i dels difunts. ambé es diu que en alguns casos va servir de dipòsit per als morts. És per aquest motiu, que aquesta habitació és de dimensions més reduïdes respecte l'altra., tot i que té el mur enrajolat fins a mitja alçada, i dos petits safareigs i dues plaques d'obra cobertes també amb rajola blanca.

VV.AA.(1992) Cal Vidal, una colonia museu, a L'EROL núm.39, Berga.
VIDAL, Luís M (1992): L'assentament de les colònies. Cal Vidal, a L'EROL núm.39, Berga CAMPRUBI, Josep (1992): Cal Vidal: una colonia, una fàbrica, un poble, a L'EROL núm.39, Berga.
R.SERRA: La colònia Vidal, Parc Fluvial de les Colònies del Llobregat, s/d.
PEREZ LOPEZ ADVOCATS ASSOCIATS, S.L. (2009). Modificació puntual del pla general ordenació urbana sector de la Colònia Vidal. Puig-reig (Berguedà). TEA DIFUSIÓ CULTURAL, S.L. X. ANNEX– Estudi històric i arquitectònic.
SERRA, Rosa (2000).: Les colònies textils a Catalunya, Angle Editorial
SERRA, Rosa (2003): La Colònia Vidal, a "Quaderns de Didàctica i difusió del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya", Terrassa
CLUA, J (1994).. Legislació i assentaments fabrils: Les colònies industrials a Catalunya. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. Maig.
DDAA. (1997). El Llobregat, nervi de Catalunya. Angle Editoral, Centre d'Estudis del Bages i Àmbit de Recerques del Berguedà. Manresa
DDAA. (2000). Model de desenvolupament per a les colònies del Llobregat. Fundació Caixa Manresa, Angle Editorial. Manresa.
CLOTET, D i SERRA, R. (2005). "L'aigua per a ús domèstic", a Histories del Riu. El llegat de les colònies industrials, Regio7, p.15-18
TEIXIDOR, E. I SERRA,R.(2010). Vida de colònia. Les colònies tèxtils a Catalunya, Angle Ed.