Roc del Llum o la Baga Tavèrnoles

Osona
Savassona
A tocar de la carretera BV-5213, a mà dreta, poc després del quilòmetre 4.
579 m

Coordenades:

41.95406
2.33461
444854
4644890
08275-38
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 20 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24276.
Fàcil
Residencial
Privada
002503200DG44E0001RY
Virgínia Cepero González

Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada al sud-oest.
La façana presenta un portal rectangular i obertures de disposició simètrica. S'hi obren dues finestres a la planta i, a la part central del pis, un porxo d'arc rebaixat i una finestra a banda i banda. Al mur de llevant, hi ha dos portals a la planta baixa i dos finestres al primer pis.
A la façana nord-est, s'hi adossa un cos que consta de planta baixa i coberta a una sola vessant. Al sud s'hi adossa un pou.
A pocs metres al sud-oest de la casa, hi ha una cabana de planta rectangular, originalment d'una sola planta. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana. Presenta un gran portal amb la llinda de fusta. Hi ha adossats dos coberts de factura contemporània.
A tocar de l'entrada del camí que dóna accés a la casa des de la carretera, hi ha el popular Roc del llum, que dona el nom a la casa.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 25.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

El nom de Roc de Llum li ve donat perquè en aquest indret hi havia el llum que il·luminava el camí cap al castell de Savassona.
Antigament, aquest lloc fosc era aprofitat pels bandolers per a robar als traginers i viatjants. Durant la industrialització al segle XIX, el llum il·luminava als obrers que anaven a treballar a la conca del Ter.
Quan es va construir la carretera BV-5216, el llum va ser traslladat uns metres més amunt del seu emplaçament original, i es va instal·lar connexió elèctrica.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1985). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).