Rectoria de Savassona Tavèrnoles

Osona
Savassona, castell
Pel camí que surt a mà dreta, aproximadament al punt quilomètric 4,6 de la carretera BV-5213.
624 m

Coordenades:

41.9565
2.33867
445193
4645158
08275-37
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 23 (arquitectònic). BPU.
Fàcil
Sense ús
Privada
08275A003000420001PJ
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i un pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Es troba assentada sobre un indret amb pendent.
La façana presenta un portal rectangular, i les obertures són de disposició simètrica: hi ha dues finestres a la planta baixa i tres balconets amb baranes de ferro forjat al pis superior.
Les façanes són de maçoneria i arrebossades.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 28.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.
La Rectoria és un edifici de poc valor arquitectònic, però forma part del conjunt format per l'església de Sant Pere de Savassona, la masoveria i el castell de Savassona.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).