Resclosa, canal i horta del molí de la Coromina Oristà

Osona
Sector central del terme municipal
A 2100 metres per pista forestal de la carretera BV-4404, punt quilomètric 3'000

Coordenades:

41.95961
2.06429
422457
4645715
08151-174
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
XVIII
Bo
Tot i que l'aigua ja no circula pels canals es conserven la majoria d'elements que ho permetien.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.313.142
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 014A00013
Jordi Compte i Marta Homs

La resclosa, el canal i l'horta del molí de la Coromina estan situades just al nord del molí, en un punt enclotat per on passa la riera Gavarresa a l'oest de la masia de la Coromina.
Es tracta d'un conjunt força ben conservat format per la resclosa, el sistema de canals i l'horta, delimitada amb murs de maçoneria de pedra en tot el seu perímetre.
La resclosa, que té forma de V, està construïda amb amples murs de maçoneria de pedra gran, tot i que actualment la vegetació cobreix el mur. Originalment l'aigua era desviada cap al costat est de la riera on comença un sistema de canals que arriba fins a la bassa del molí. Aquests canals, bastits amb amples murs de pedra, presenten diverses obertures rectangulars fetes amb grans carreus treballats, amb encaixos picats a la pedra. Aquestes obertures, sempre col·locades de dos en dos en angle de 90º, permetien desviar l'aigua introduint una peça dins l'encaix. En el cas del molí de la Coromina s'han conservat dos punts de "desviament", un prop de la resclosa que permetia retornar l'aigua sobrant a la riera i un altre, just on comença la bassa, que permetia desviar l'aigua cap a l'horta del molí, situada just al costat.
L'horta, de forma allargada està delimitada en tot el perímetre per murs de maçoneria de pedra, tot i que en algunes parts està força malmès i probablement tenia més d'un accés a l'aigua del molí, un a través del canal i un altre directament a través de la bassa que s'obria i es tancava amb una llosa que encara es conserva. L'horta té un únic accés, situat just al punt on acaba el canal i comença la bassa. Es tracta d'una porta emmarcada amb pedra treballada a la que s'accedeix a través d'un pas per sobre el canal. Un cop passada la porta, actualment exempta, es troba a mà dreta una estructura quadrada a la que s'accedeix a través d'una porta emmarcada amb pedra treballada. Aquesta estructura, aparentment de caràcter defensiu, té, en les tres façanes restants, una espitllera de doble esqueixada emmarcada amb pedra treballada. També s'hi observen diverses obertures molt petites, formades integrant una teula al mur de càrrega, de manera que deixen una obertura de semicercle. Aquesta estructura, bastida amb murs de maçoneria de pedra i cantonades diferenciades amb carreus treballats, no conserva la teulada que originalment era de doble vessant.
La bassa, situada a l'extrem sud-est del conjunt, està formada per un mur de lloses a plec de llibre i té dos forats a l'extrem inferior.

La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya.

Tant la resclosa, com els canals i l'horta del molí de la Coromina van ser construïts probablement durant el segle XVIII, al mateix moment que l'edifici del molí.

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.