Raval de Sant Feliu Sasserra Oristà

Osona
Sector oest del terme municipal
A banda i banda de la carretera B-433, punt quilomètric 14'200

Coordenades:

41.94428
2.02825
419451
4644046
08151-261
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVII-XVIII
Regular
L'estat de conservació de les cases és heterogeni, algunes s'han conservat tal com es van construir i altres s'han reformat, en menor o major mesura.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Propietaris diversos
Jordi Compte i Marta Homs

El Raval de Sant Feliu Sasserra és un conjunt de cases, que pertanyen al terme municipal d'Oristà, ubicades pocs metres a l'est i al sud del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra.
La majoria d'aquestes cases es troben unides al carrer del Gafarró, un petit carrer amb orientació sud-nord per on passa el camí ramader. Iniciant el carrer des del sud, a tocar de la carretera B-433, es troba cal Gall, una casa molt reformada que únicament conserva una llinda de pedra, parcialment tapada, on s'intueix una data del segle XVIII. La següent casa s'anomena cal Galobardes, i conserva diverses obertures emmarcades amb pedra treballada, entre les que destaca el portal principal, amb una llinda on apareix una creu i una data del segle XVIII molt esborrada. A la seva esquerra hi ha cal Cabrera, on es conserven tres obertures emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb data de 1785. Ja al final del carrer hi ha cal Cirera, una casa molt reformada amb totes les obertures emmarcades amb pedra treballada repicada de nou.
Pocs metres al nord del carrer, es troba la Rectoria vella, una casa que s'ha reformat conservant algunes obertures emmarcades amb maó.
A l'altre costat de la carretera B-433, just al sud del carrer del Gafarró seguint l'antic camí ramader, es troba cal Poll, una casa on es conserven diverses obertures emmarcades amb pedra treballada i amb pedra bisellada. En destaca la llinda d'una finestra, originalment la llinda del portal principal, on hi ha una creu amb l'anagrama IHS, la data de 1676 i un nom molt esborrat.
Al sud de cal Poll i a tocar de la carretera B-433 hi ha ca la Marçala, una casa ampliada amb un cos d'obra on es conserven diverses obertures emmarcades amb pedra treballada.
Al sud-oest del carrer del Gafarró i al sud del nucli de Sant Feliu Sasserra hi ha un altre petit agrupament de cases que pertany a Oristà format per cal Martí i Pla Moixons, descrits en una fitxa individual, per una banda, i per cal Fermí, cal Congre i cal Xacó per l'altra. Cal Fermí és una casa totalment reformada que no conserva elements originals adossada a cal Congre, una casa que conserva diverses obertures emmarcades amb pedra bisellada entre els que destaca el portal principal, amb llinda datada l'any 1782. A pocs metres de cal Fermí i cal Congre hi ha cal Xacó, una casa on es conserven diverses obertures emmarcades tant amb pedra bisellada com treballada, entre les que destaca el portal principal, amb la inscripció : "ADJUTORI SERRA 1761" a la llinda.
També pertanyen al raval de Sant Feliu Sasserra Puig Ferrat i cal Fartet, uns situada a l'est i l'altra al nord i ambdues descrites en una fitxa individual.

El Raval de Sant Feliu Sasserra va néixer, en la seva major part, a peus del camí ramader que transcorria a l'est de Sant Feliu Sasserra, especialment al llarg del segle XVIII.

AADD (1993). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona i Ripollès. Enciclopèdia Catalana, S.A.