Cal Martí Oristà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 250 metres de la carretera B-431, punt quilomètric 63'300

Coordenades:

41.93994
2.02387
419083
4643569
08151-109
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Romànic
Gòtic
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23259
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 010A00008
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Martí està situada al sud del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra, al costat de Pla Moixons. Es tracta d'una masia de planta rectangular formada per planta baixa i dos pisos amb teulada de doble vessant i aigües a les façanes principal i posterior. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra irregular amb morter, actualment recoberts amb ciment fruit d'una restauració recent.
La façana principal, orientada al sud, presenta un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada on hi ha la inscripció 17 + 71. Altres accessos i portes no presenten emmarcaments de pedra. Al primer pis i sobre el portal principal hi un balcó emmarcat amb pedra bisellada i a l'esquerra una finestra baconera també emmarcada amb brancals i llinda de pedra bisellada. A l'extrem esquerra de la façana s'obre una galeria tancada formada per tres arcades a la banda sud i dues a la banda oest. Al segon pis hi ha dues finestres balconeres disposades seguint la alineació de les obertures del primer pis i la planta baixa. La resta de la façana hi ha diverses obertures fruit de reformes i ampliacions.
A la façana nord hi ha diverses obertures, una de les quals emmarcada amb brancals i llinda de pedra, situada al nivell d'un porxo de ciment que s'adossa a la façana. Davant d'aquesta façana hi ha un hort tancat per un mur de pedra.
Uns metres davant la façana principal hi ha una petita pallissa que es feia servir com a graner construïda amb maçoneria de pedra i teulada de doble vessant que presenta dos nivells, un de planta baixa on hi ha un estret accés, i un nivell de primer pis on s'hi obre una estreta obertura coronada amb arc de mig punt. En una reforma feta a la pallissa es va elevar el sostre però es va conservar l'accés original.

Cal Martí va ser edificada durant la segona meitat del segle XVIII, tal com ho indica la llinda del portal principal, datada l'any 1771.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.