Cal Ferrer Boig Oristà

Osona
c. de Vic, 7. Nucli urbà d'Oristà. Oristà

Coordenades:

41.93268
2.06102
422154
4642728
08151-110
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23191
Fàcil
Sense ús
Privada
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Ferrer Boig es troba situada al carrer de Vic fent cantonada amb el carrer del pas Nou. Es tracta d'una casa de planta rectangular formada per planta baixa, un pis i golfes i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Els murs estan construïts amb maçoneria de pedra irregular.
La façana principal, orientada a l'est, està composada simètricament amb tres obertures per planta. A la planta baixa domina el portal d'arc de mig punt adovellat central flanquejat per dues finestres emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada. La finestra de la dreta ha estat reformada i la de l'esquerra presenta una decoració d'arc conopial a la llinda. Al primer pis hi ha tres finestres alineades amb les obertures de la planta baixa. La finestra central és de majors dimensions i totes estan emmarcades amb ampits (força desgastats), brancals i llinda de pedra motllurada. A les golfes es repeteix la mateixa disposició. S'hi obren tres finestres de menors dimensions emmarcades amb monòlits de pedra bisellada.
La façana nord presenta la part superior (del primer pis i golfes) arrebossada. S'hi obren dues finestres: una al primer pis emmarcada amb ampit, brancals i llinda de pedra bisellada, amb una decoració d'arc conopial a la llinda, i una finestra a les golfes emmarcada amb brancals de maó.
La façana oest presenta dos contraforts, un a mitja alçada. A la planta baixa hi ha una espitllera emmarcada amb monòlits bisellats i diverses estructures de pedra parcialment derruïdes a la part dreta. Al primer pis s'obren tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes tres finestres més emmarcades amb monòlits bisellats. Aquesta façana queda tancada per un mur de pedra formant un pati on hi ha dos xiprers.

Cal Ferrer Boig és un dels edificis més antics que es conserven en el nucli urbà d'Oristà. Per tipologia constructiva es pot datar la construcció probablement al segle XVII.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.