Pou de Glaç Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
A l'interior de la finca de Can Gustems

Coordenades:

41.39261
1.72357
393289
4583128
08249-23
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVI-XVII
Dolent
Actualment la volta del pou està enrunada, i la vegetació ha envaït l'indret.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A00005
Oriol Vilanova

Excavació subterrània de planta quadrangular de 9 m de costat aproximadament, feta amb parament de pedra seca de 60 cm de gruix, destinada a l'emmagatzematge de gel o glaç produït a les geleres, basses naturals o artificials situades gairebé sempre a poca distància del pou. En aquest cas, segons informació oral del propietari, Sr. Joan Molins, la riera de Can Cartró, que passa pel costat del pou de glaç, s'inundava i es glaçava a l'hivern; el gel resultant era tallat en blocs que es dipositaven al pou, on es conservaven.
El fons o base del pou era de terra, característica que en aquest cas no s'ha pogut documentar a causa del seu estat d'enderroc. El pou es tancava amb una coberta exterior, habitualment de volta semiesfèrica amb dues o tres obertures, que permetien l'accés al personal que hi treballava i l'extracció dels blocs de gel mitjançant una politja. En aquest pou de glaç, la coberta està actualment enderrocada. Segons el Sr. Molins, el pou de glaç tenia una profunditat d'entre 3 i 4 metres.

Part del contingut d'aquesta fitxa prové d'informació oral del propietari de Can Gustems, Sr. Joan Molins.

L'aprofitament de la neu i el glaç com a elements destinats al refresc i la conservació d'aliments era ja conegut a l'Edat Mitjana i possiblement abans. L'ús generalitzat de pous de glaç no es va produir, però, fins a la segona meitat del segle XVI. A més a més de la conservació d'aliments, el gel era emprat amb fins medicinals per combatre la febre, tallar hemorràgies i perquè tenia efectes antiinflamatoris i analgèsics. Això feia que molts municipis tinguessin els seus propis pous de glaç i en reglamentessin la distribució i comercialització. No obstant això, al Penedès aquestes construccions no són habituals.
Segons informació oral del propietari de Can Gustems, Sr. Joan Molins, el gel del pou de glaç era enviat a la farmàcia Miret de Vilanova i la Geltrú i a una altra de Sant Martí Sarroca.
Aquest pou de glaç era un dels més importants de la comarca, juntament amb els de Mediona, Sant Sadurní, Gelida, Castellet i la Gornal, Vilafranca, l'Arboç i Lavern.

VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 27.
"TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener de 2007, p. 15.
Portal web de Santa Fe del Penedès: http://www.stafe.net/Turisme.aspx