Pont de Baldús Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
A 325 metres del trencant que porta a Baldús en direcció nord per la carretera C-244

Coordenades:

41.39516
1.70895
392071
4583429
08249-55
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XIX-XX
Regular
A partir de la informació oral recollida, sembla que la base del pont presenta algunes traces de metralla del bombardeig al qual va ser sotmès. D'altra banda, l'espessa vegetació que impedeix l'accés al pont no permet observar si té d'altres fissures o patologies que afectin el seu estat estructural.
Inexistent
Difícil
Social
Pública
Conselleria de Política territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya).
Oriol Vilanova

Pont que permet salvar la conca de la riera de Santa Fe, que hi circula per sota, sense modificar el nivell i traçat de la carretera C-244, que hi passa per sobre. És un pont d'un sol arc o volta, fet de maó, mentre que els pilars estan fets de blocs de pedra irregular lligats amb morter de calç i ciment. A les cantoneres s'observen carreus rectangulars molt ben tallats col·locats com a reforç estructural del pont. Els pilars estan reforçats amb talussos fets igualment de pedra, que arriben aproximadament a l'alçada del punt més alt de la volta.
Les dimensions aproximades del pont són 20 metres de longitud x 10 metres d'alçada (veure observacions).

L'espessa vegetació que ha crescut a les ribes de la riera de Santa Fe, així com l'abrupta orografia del terreny, impedeix accedir a la base del pont. Per la mateixa raó és molt difícil visualitzar correctament aquest element i obtenir-ne fotografies.

Aquest pont va tenir una certa rellevància durant la Guerra Civil (1936-1939) en que, segons informació oral de diversos testimonis, va ser objecte de diverses temptatives infructuoses per a fer-lo volar. Així, segons informació oral de la senyora Carme Vidal Marimon, antiga masovera de Baldús, poc temps abans de la retirada del bàndol republicà, un avió de dit bàndol va bombardejar el pont per tallar el pas a l'exèrcit dels nacionals, com ja s'ha dit, sense èxit. Cal tenir en compte que aquest pont era un punt de comunicació entre la costa i l'interior de Catalunya, característica que li conferia un alt valor estratègic.

"TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener 2007, p. 14.