Escut de Cal Puig Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Carrer Major, 2, 08792

Coordenades:

41.38512
1.72072
393038
4582300
08249-56
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Decreto 14 de marzo 1963, 571/63 ( M. Educ. Nac.)
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cad.: 51801CF9832N
Oriol Vilanova

Escut d'armes de forma moderna, fet en marbre blanc. La repartició del camper és irregular, partida i truncada. Presenta, a la meitat esquerra, una divisió feta a partir d'un xebró, per sobre del qual hi ha, com a càrrega, dues flors de lis, i per sota una lluneta creixent amb rostre humà. La meitat dreta del camper resta repartida en dues meitats dividides per una línia hortizontal. La part superior presenta, com a càrrega, cinc barres verticals, i la inferior un mont coronat per una creu.
Un casc de noble o de cavaller descansa sobre la vora superior de l'escut, disposat de perfil dretà, coronat amb un plomall.

Part de la informació recollida en aquesta fitxa ha estat recollida a partir de l'entrevista oral mantinguda amb el senyor Francisco Enrique Gómez de Puig el dia 19/08/08.

FLUVIÀ, Armand de (1982): "Diccionari general d'heràldica". Ed. Edhasa, Barcelona.