Plaça de la Porxada / Plaça Gran Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60812
2.28758
440638
4606513
08096-391
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
L'any 1999 hi foren realitzades diverses obres relacionades amb el PERI sense que es portés a terme el control arqueològic necessari (VILA, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En les obres de reparació del clavegueram efectuades l'any 1948 J. Estrada hi va documentar un paviment romà d'opus testaceum, de forma quadrada, ocupava una superfície aproximada de 5 metres quadrats. A més va recollir fragments de tegulae i de dollium. Les restes arqueològiques foren documentades unes prop del la Plaça M. Muntaña i les altres del carrer Santa Esperança (VILA, 2001).

Fotografia 2 de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J.Estrada el 1948 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.