Plaça de la Porxada / Plaça Gran
Granollers

  Vallès Oriental
  Plaça de la Porxada, 08400-GRANOLLERS
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers

  Coordenades:

  41.60812
  2.28758
  440638
  4606513
  Número de fitxa
  08096 - 391
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Estat de conservació
  Regular
  L'any 1999 hi foren realitzades diverses obres relacionades amb el PERI sense que es portés a terme el control arqueològic necessari (VILA, 2001).
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  PEPHA nou, Zona Arqueològica
  Accés
  Sense accés
  Social
  Titularitat
  Privada
  Diversos
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

  En les obres de reparació del clavegueram efectuades l'any 1948 J. Estrada hi va documentar un paviment romà d'opus testaceum, de forma quadrada, ocupava una superfície aproximada de 5 metres quadrats. A més va recollir fragments de tegulae i de dollium. Les restes arqueològiques foren documentades unes prop del la Plaça M. Muntaña i les altres del carrer Santa Esperança (VILA, 2001).

  Fotografia 2 de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

  Documentat per J.Estrada el 1948 (VILA, 2001).

  ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès.

  TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers.

  VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.