Carrer de Santa Apol·lònia
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Santa Apol·lònia, 08400-GRANOLLERS
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers

  Coordenades:

  41.60837
  2.2869
  440582
  4606541
  Número de fitxa
  08096 - 390
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Estat de conservació
  Regular
  Jaciment tapat
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  PEPHA nou, Zona Arqueològica
  Accés
  Sense accés
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Diversos
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

  En les obres que es portaren a terme al carrer (1987) va aparèixer una base de columna romana de gres, trobada a 1,60 m de profunditat. Podria tractar-se d'una columna pertanyent a un gran habitatge o construcció important d'època romana. Diversos autors (Pardo, 1993:187) han plantejat la hipòtesi que aquest element arquitectònic, conjuntament amb els documentats al nucli històric de Granollers, podrien correspondre a un forum agrari romà. Les característiques que presenta aquest fragment de columna són semblants a l'apareguda l'any 1958 al solar de l'ANTIGA RECTORIA (VILA, 2001).

  Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

  La notícia va aparèixer publicada al setmanari "Vallès", núm. 551, del 14-3-87 (VILA, 2001).

  ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès.

  PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II.

  TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers.

  VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.