Carrer de Santa Apol·lònia Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Apol·lònia, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60837
2.2869
440582
4606541
08096-390
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En les obres que es portaren a terme al carrer (1987) va aparèixer una base de columna romana de gres, trobada a 1,60 m de profunditat. Podria tractar-se d'una columna pertanyent a un gran habitatge o construcció important d'època romana. Diversos autors (Pardo, 1993:187) han plantejat la hipòtesi que aquest element arquitectònic, conjuntament amb els documentats al nucli històric de Granollers, podrien correspondre a un forum agrari romà. Les característiques que presenta aquest fragment de columna són semblants a l'apareguda l'any 1958 al solar de l'ANTIGA RECTORIA (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

La notícia va aparèixer publicada al setmanari "Vallès", núm. 551, del 14-3-87 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.