Pelahí
Malla

  Osona
  Camí del Pelahí
  Emplaçament
  S'hi accedeix des de la carretera de Malla, pel camí a l'esquerra abans del mas Cirera

  Coordenades:

  41.90354
  2.23796
  436794
  4639347
  Número de fitxa
  08111 - 45
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Una part de la coberta, de l'estructura interior i de la façana posterior s'han enderrocat.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  000202700DG33H0001HS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Pelahí és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVI com una masia clàssica de dues crugies. Durant el segle XIX s'hi va afegir un cos És un edifici de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada, com la finestra que hi ha sobre el seu eix, amb l'intradós motllurat. La resta d'obertures de la façana són d'arc pla arrebossat i es disposen de forma aleatòria. A la façana de gregal hi ha una finestra de les mateixes característiques a nivell del primer pis, mentre que la resta d'obertures de la construcció són d'arc pla arrebossat. A causa de les deficiències estructurals que pateix la casa, el vessant posterior de la coberta s'ha esfondrat, juntament amb una part de l'estructura posterior del mas. A la façana de garbí hi ha un cos adossat de dos nivells d'alçat i la coberta que desaigua al lateral. D'aquest en destaca una galeria a nivell del pis, amb un pòrtic a la façana principal i un al lateral. El parament dels murs és de pedra i argamassa i de tàpia, revestits amb morter de calç. El ràfec està acabat amb cabirons.

  La primera referència documental del Pelahí de Malla la trobem en un manuscrit de les rendes de Sant Pere de Casserres de l'any 1787, on es fa un resum dels documents de l'arxiu del monestir des del segle X. En concret, trobem un document de l'any 1369 on hi consta l'honor d'en Palahi entre les afrontacions del mas Dalmau de Vic. Durant el segle XV, Galceran Pelahi va casar-se amb Blanca, la pubilla del mas Freixas de Malla, pel que va passar a ser conegut amb el nom de la dona. El mateix va passar amb el seu fill Pere, els descendents del qual després de casar-se amb Eularia Prat, la pubilla del mas Prat de Malla, portarien el cognom de la mare. En el fogatge de l'any 1553 hi consta el nom "Pelay".

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.