Can Paella
Malla

  Osona
  Carretera de Malla
  Emplaçament
  S'hi accedeix des de la carretera de Malla

  Coordenades:

  41.88975
  2.24294
  437194
  4637812
  Número de fitxa
  08111 - 44
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Regular
  El revestiment es troba força deteriorat.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001804200DG33H0001QS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Can Paella és una masia del segle XIX construïda a peu de l'antic camí ral. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis s'orienta a llevant i es composa de tres eixos d'obertures, totes elles amb llinda de fusta i el portal amb brancals de pedra. La façana de ponent té la mateixa composició de les obertures, tot i que modernament s'hi ha adossat un porxo que tapa parcialment la planta baixa. A les façanes de migdia i tramuntana s'hi adossen sengles cossos annexes d'un sol nivell d'alçat. El parament dels murs és de pedra i argamassa a la base i de tovot, revestit amb morter i pintat de color blanc a la façana.

  A principi del segle XIX funcionava com un hostal i era coneguda com l'Hostal d'en Paella.

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.
  TONA, M. (2010). La Batalla de Vic: Malla en temps de la Guerra del Francès (1808-1814). Malla: Ajuntament de Malla.