El Pla
Malla

  Osona
  Camí del Pla
  Emplaçament
  S'hi accedeix des de la carretera de Malla, pel camí de la dreta abans de la Cirera

  Coordenades:

  41.90312
  2.2457
  437436
  4639295
  Número de fitxa
  08111 - 46
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000305400DG33H0001XS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Pla és una masia d'origen medieval que va consolidar-se durant el segle XVIII com una casa de dues crugies. La tercera crugia va afegir-se amb posterioritat, vers el segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal centrat d'arc de mig punt arrebossat, sobre el qual hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita: "PUJALS 1746" i una creu intercalada. A l'extrem de migdia de la façana també en destaca un finestral d'estil gòtic renaixentista amb rosetes a la llinda i a l'ampit i l'intradós motllurat. La resta d'obertures són d'arc pla arrebossat, excepte un portal d'arc escarser situat al costat del principal . A la façana de garbí s'hi adossen diversos cossos annexes. La resta de façanes tenen poques obertures, totes elles d'arc pla arrebossat. El revestiment dels murs es manté arrebossat i el ràfec està acabat amb cabirons. La lliça de la casa està tancada amb un mur frontal i una portalada metàl·lica amb pilars ceràmics. A poca distància de la mateixa hi ha un altre cos annex i un pou.

  La primera notícia que tenim del nom Pla a Malla es remunta a l'any 1241, quan Pere Pla fa testament i nomena hereu al seu fill Berenguer. Poc després, en la còpia de l'acta de consagració de l'altar de Santa Maria de Sant Vicenç de Malla de l'any 1255, s'esmenta a Guerau de Pla. En un capbreu de l'any 1339 hi consta que el mas Pla de Malla pagava un tribut als Vilademany, senyors del castell de Taradell. En el fogatge de l'any 1497 hi consta Bernat Pla i en el del 1553 hi consta el Pla. L'any 1670 Jaume Pla de Malla, del veïnatge d'Hostalric, es casa amb Caterina Pedrer de Blanes.

  IGLÉSIES, J. (1991). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.
  PLADEVALL, A. (1995). Taradell: Passat i present d'un terme i vila d'Osona. I Dels orígens a finals del segle XVIII. Taradell: Ajuntament de Taradell; Vic: Eumo Editorial.
  VIGUÉ, J., dir. (1984). Catalunya Romànica. Osona I, vol. II. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.