Pedra de les Bruixes Tavèrnoles

  Osona
  Savassona, Sant Feliuet
  A l'est del pla del turó de Sant Feliuet, a tocar del PR C-40.
  624 m

  Coordenades:

  41.95981
  2.34199
  445471
  4645523
  08275 - 155
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Edats dels Metalls
  Medieval
  Bo
  Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Assentament (jaciment)
  Declarat BCIN. Llei 9/1993. Núm. de registre 4277-ZA.
  Sí, CC.AA.: 2649.
  Fàcil
  Científic
  Privada
  08275A005000040000OL
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'una gran pedra amb una clivella central que la divideix en dues meitats, que presenta una gran densitat i diversitat de gravats. Hi ha més d'un centenar de representacions: cinquanta elements cruciformes amb domini de la creu llatina rematada amb cassoletes als extrems; nou ferradures; sis cassoletes; diversos cercles; i d'altres figures entre les que en destaquen dues formes en V, dues en 8, i tres combinacions d'elements peculiars. La varietat dels motius i tècniques utilitzades no permeten definir un sol significat ni una única cronologia. Les atribucions cronològiques més freqüents van des de l'edat del Bronze fins a l'època medieval.

  S'ha individualitzat en una fitxa la Pedra de les Bruixes, igual que la del Nen, de la de les Pedres Gravades de Savassona, degut a ser un element de gran valor i interès històric i cultural. Es van realitzar sondejos arqueològics a la pedra amb resultats negatius. L'any 2012, la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l'Obra Social de La Caixa, va dur a terme una intervenció a la Pedra de les Bruixes i la Pedra de l'Home o del nen, per tal de garantir la conservació dels gravats. Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 4 (arqueològic). JA.

  BARRIS i DURAN, J. (1982). "Un exemple d'inscultura catalana: Sant Feliu de Savassona (Osona)". Butlletí de la Unió Excursionista de Catalunya, 83. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, p. 10-11. CASANOVAS i ROMEU, Mª A. (1982). "Savassona. Notes per al plantejament de la problemàtica dels gravats rupestres catalans". Quaderns d'Estudi Medievals, vol. 8(1). Barcelona: Artestudi, p. 451-461. COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles. DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1990). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Tavèrnoles). MAS i CORNELLA, M. (1982). "Avanç a l'estudi dels gravats rupestres de Savassona (Tavèrnoles)". Ausa, vol. X, núm. 102-104. Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs, p.121-130. MAS i CORNELLA, M. (1985). "El conjunto rupestre de Savassona (Tavèrnoles, Barcelona)". Ars Praehistorica: Anuario Internacional de Arte Prehistórico, núm. 3-4. Sabadell: Editorial Ausa, p.181-199. MAZONOWICZ, D. (1965). Arte rupestre de España y Francia. Madrid: C.S.I.C.