Pedra de l'Home o del Nen Tavèrnoles

  Osona
  Savassona, Sant Feliuet
  A l'est del pla del turó de Sant Feliuet, a tocar del PR C-40.
  624 m

  Coordenades:

  41.96025
  2.34096
  445386
  4645573
  08275 - 154
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Edats dels Metalls
  Medieval
  Bo
  Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Assentament (jaciment)
  Declarat BCIN. Llei 9/1993. Núm. de registre 4277-ZA.
  Sí, CC.AA.: 2649.
  Fàcil
  Científic
  Privada
  08275A005000040000OL
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'una gran pedra de forma ovalada que presenta diversos gravats. La representació principal és una figura antropomorfa, amb un traç ben definit, molt simple i desproporcionada. Consta d'un cap gran, lleugerament triangular, amb ulls i boca, un cos globular, dues cames curtes amb peus grans, el braç dret enganxat al cos i l'esquerre formant angle recte sobre l'abdomen, les mans són grans i s'hi distingeixen els dits polzes. Tanmateix, la pedra presenta quinze cassoletes, tretze creus molt erosionades i diverses cavitats desiguals, una de les quals és quadrangular i està unida a diversos recs i solcs. La varietat dels motius i tècniques utilitzades no permeten definir un sol significat ni una única cronologia.

  S'ha individualitzat en una fitxa la Pedra del Nen, igual que la de les Bruixes, de la de les Pedres Gravades de Savassona, degut a ser un element de gran valor i interès històric i cultural. L'any 2012, la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l'Obra Social de La Caixa, va dur a terme una intervenció a la Pedra de les Bruixes i la Pedra de l'Home o del nen, per tal de garantir la conservació dels gravats. Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 4 (arqueològic). JA.

  BARRIS i DURAN, J. (1982). "Un exemple d'inscultura catalana: Sant Feliu de Savassona (Osona)". Butlletí de la Unió Excursionista de Catalunya, 83. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, p. 10-11. CASANOVAS i ROMEU, Mª A. (1982). "Savassona. Notes per al plantejament de la problemàtica dels gravats rupestres catalans". Quaderns d'Estudi Medievals, vol. 8 (1). Barcelona: Artestudi, p. 451-461. COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles. DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1990). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Tavèrnoles). MAS i CORNELLA, M. (1982). "Avanç a l'estudi dels gravats rupestres de Savassona (Tavèrnoles)". Ausa, vol. X, núm. 102-104. Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs, p.121-130. MAS i CORNELLA, M. (1985). "El conjunto rupestre de Savassona (Tavèrnoles, Barcelona)". Ars Praehistorica: Anuario Internacional de Arte Prehistórico, núm. 3-4. Sabadell: Editorial Ausa, p.181-199. MAZONOWICZ, D. (1965). Arte rupestre de España y Francia. Madrid: C.S.I.C.