Pedra de can Roquet Tavèrnoles

Osona
Can Roquet
A un camp de conreu pròxim a la masia del Roquet.
494 m

Coordenades:

41.95537
2.32283
443879
4645043
08275-66
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Regular
Alguns dels gravats es troben molt erosionats.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Assentament (jaciment)
Declarat BCIN. Llei 9/1993. Núm. de registre 4276-ZA.
Sí, CC.AA.: 2640.
Fàcil
Altres
Privada
08275A002000250000OJ
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un bloc de gres amb signes gravats, que es troba a un camp de conreu pròxim a la masia del Roquet. Les seves dimensions aproximades són 1 m d'alçada i 2,5 m d'amplada. A la part plana de l'extrem superior presenta diversos signes gravats. En destaca un cercle amb cinc radis incisos de disposició irregular. Alguns dels signes gravats són de característiques similars als de les pedres gravades de Savassona. Fou localitzat per l'afeccionat a l'arqueologia R. Soler, de Roda de Ter, pels volts de l'any 1960. La manca d'informació sobre la situació exacta de la pedra, no va permetre localitzar-la, durant la visita a l'indret.

Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 10 (arqueològic). JA. Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Fou localitzat per l'afeccionat a l'arqueologia R. Soler, de Roda de Ter, pels volts de l'any 1960.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1990). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Tavèrnoles).