Parc de Sant Marc Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Turó de Sant Marc
A la banda sud-oest del nucli urbà, damunt del barri de la Ciutadella
560m

Coordenades:

42.01353
2.23423
436594
4651562
08215-196
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

El parc de Sant Marc està situat a l'extrem sud-oest del municipi i ubicat a la vessant de tramuntana del turó del mateix nom. Es tracta d'un turó aïllat de relleu suau, caracteritzat per la formació de les margues blavoses que defineixen la zona i bona part de la Plana de Vic. El parc es caracteritza per la presència del pedró de Sant Marc, situat a l'extrem de llevant del mateix. Es tracta d'un dels miradors naturals i emblemàtics de Sant Hipòlit, des d'on es pot gaudir del paisatge urbà de la vila i de la curiosa orografia de la Plana de Vic i de bona part de la comarca d'Osona. S'hi accedeix des del carrer de la Miranda, situat al barri de la Ciutadella, mitjançant unes escales d'obra i ciment que pugen esglaonadament. També s'hi pot arribar des del paratge de la font de la Sala, mitjançant el "camí d'en Domingo", un corriol que hi porta directament. A l'extrem de ponent del parc, venint per aquest camí, hi ha una zona de descans amb diversos bancs i taules de formigó. Una mica més endavant, i situada al capdamunt de les escales que pugen des de la Ciutadella, hi ha una font. Consta d'una plataforma semicircular de formigó que li fa de basament i que està delimitada per una barana metàl·lica respecte al desnivell existent. La font pròpiament dita està formada per un mur de pedra semicircular cobert d'heura on s'encasta el brollador, format per una aixeta de botó metàl·lica. L'aigua cau a l'interior d'una pica de pedra també semicircular. A la part superior de l'estructura hi ha una placa de ferro gravada amb l'any 1998. Per accedir a la font, cal baixar dos trams d'escales de formigó que estan situades als laterals de la plataforma. A la part posterior del mur, en canvi, hi ha un dipòsit excavat al sól. Envoltant el pedró pels costats de tramuntana i llevant hi ha uns bancs de fusta i formigó disposats en els límits del vessant del turó, que alhora està protegit amb una barana simple de tub d'acer galvanitzat.

El pedró de Sant Marc fou construït l'any 1910. El camí d'en Domingo porta aquest nom en referència a Domingo Barba, que fou qui el va restaurar. Les escales d'accés des del nucli urbà foren construïdes pels mateixos veïns del barri de la Ciutadella. Les obres s'iniciaren el mes d'abril de l'any 1989 i els materials foren subvencionats per l'ajuntament. En els graons de les escales hi ha gravades les inicials dels noms de la gent que hi va col·laborar.
La font fou construïda l'any 1998 i és probable que la resta del parc s'acabés de definir entre finals dels segle XX i principis del segle XXI.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 117-118.
J.R. (1990). "Ara per Sant Marc... visita al padró". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any III, nº 22, abril 1990, p. 5-6.
SERRA, Montse; RIVERA, Jesús (1989). "Unes dones engrescades estan fent camí per pujar a Sant Marc". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any II, nº 14, juliol 1989, p. 4-5.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 4.BAMP.
Http://www.santhipolitdevoltrega.cat/ [Consulta: 03-04-2020].