Plaça del torrent de Mitjavila Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Avinguda del President Tarradellas
A la banda de llevant del nucli urbà, formant cantonada amb el carrer del Montseny
507m

Coordenades:

42.01405
2.24009
437080
4651615
08215-197
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Plaça urbana situada al sud est del nucli antic de Sant Hipòlit i delimitada per l'avinguda del President Tarradellas i pels carrers del Montseny i de Lluís Companys. Presenta una planta quadrada delimitada perimetralment per una alineació de plataners i està ordenada a partir de dos nivells. El nivell inferior, amb un paviment de sauló, està centralitzat per una placeta de planta circular asfaltada i compta amb una àrea destinada als jocs infantils situada a l'extrem de migdia, i diverses illetes enjardinades amb diferents tipus d'arbres i plantes. La part més característica, situada a la banda de llevant, està formada per un mur de trencadís multicolor que revesteix el desnivell existent a la plaça. Aquest mur compta amb un parterre semicircular enjardinat de la mateixa tipologia que el mur i presenta una placa de pedra encastada amb el nom de la plaça. El nivell superior, en canvi, està concebut a mode de mirador i queda protegit per una pèrgola de fusta i una barana de reixa metàl·lica. Tot l'espai es completa amb diversos bancs de fusta per seure. Aquesta plaça funciona com a element de recollida de la zona verda que ressegueix el soterrament del torrent de Mitjavila al llarg de l'avinguda del President Tarradellas, el qual procedeix de l'espai lliure situat a l'alçada del pont de Mitjavila.

Aquesta plaça marca el punt final del soterrament del torrent de Mitjavila. A la memòria del projecte d'urbanització del mateix, datada l'any 1968 i custodiada a l'arxiu municipal, es descriu mínimament el torrent tot dient que "su disposición orográfica al quedar el núcleo urbano separado en dos partes por un torrente que discurre sensiblemente del Oeste al Este, le ha obligado a dividir la población precisamente por su zona central donde debería existir el Centro Cívico de la villa. La unión entre si únicamente está resuelta en una pequeña parte que tiene el torrente cubierto y que permitió ya en el siglo XVIII construir una plaza. Posteriormente fue unido por el Camino Vecinal de la Diputación, de San Baudilio de Llusanés a la Gleva. Desde épocas antiguas el Torrente de Mitjavila ha servido como colector de las aguas residuales de la población, llegando actualmente a unas condiciones higiénicas deplorables hasta tal punto que en el año 1965 en que hubo ochenta casos de tifus" (AMSHV. C.985). El mateix projecte conclou que s'hauria de cobrir en una longitud de 420 metres i uns 20.000 m2. Tot i aquest projecte, l'escriptura per a l'obtenció dels terrenys data de l'any 1989, moment en que es van iniciar les obres. Bona part del soterrament fou inaugurada l'any 1990 pel president de la Diputació de Barcelona, Manuel Royes. Aquesta institució en va finançar l'execució. Tot i això, les obres de soterrament es van allargar fins a mitjans de la dècada dels anys 90.

"Especial Torrent de Mitjavila". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any III, nº 25, juliol 1990, p. 7-14.
MUNTANYÀ I TRAVERIA, Josep (Seina) (1991). "El torrent de Mitjavila". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any IV, nº 32, abril 1991, p. 11-12.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 5.BAMP.
Http://www.santhipolitdevoltrega.cat/ [Consulta: 03-04-2020].