Pedró i capella de Sant Marc Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Turó de Sant Marc
A la banda sud-oest del nucli urbà, damunt del barri de la Ciutadella
560m

Coordenades:

42.0134
2.23475
436637
4651547
08215-132
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1910
Bo
Inexistent
Fàcil
Simbòlic
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Estructura formada per un basament de planta rectangular i secció troncopiramidal, assentat damunt d'un aflorament de les margues que caracteritzen el turó. Aquest basament sosté un volum rectangular rematat amb un fris i coronat per un cos també rectangular i cobert amb una petita volta de canó. Les tres parts queden diferenciades i separades per filades de maó vist. Aquest mateix material es repeteix a les cantonades del volum inferior i del fris, tot i que només a la seva cara principal, que està orientada a la vila. Al volum superior s'hi obre una fornícula d'arc de mig punt bastida amb maons disposats a sardinell. Està tancada amb una porta de dues fulles amb reixa de ferro i vidre, i alberga les imatges de Sant Marc i Santa Bàrbara. Al bell mig del basament hi ha una placa de pedra amb la següent inscripció: "SANTA CREU/SANTA BÁRBARA/NO NS DEIXEU/Gudiol 1910.". Al bell mig del fris hi ha una altra placa de pedra amb la inscripció "SAN MARCH". L'estructura està coronada amb una creu llatina de ferro i compta amb els paraments emblanquinats i els maons vistos pintats de color marró fosc.
Envoltant l'estructura pels costats de tramuntana i llevant hi ha uns bancs de fusta i formigó disposats en els límits del vessant del turó, que permeten la contemplació d'una bona panoràmica de la vila. Aquest desnivell està protegit amb una barana simple de tub metàl·lic galvanitzat.

S'hi accedeix des del carrer de la Miranda, mitjançant unes escales d'obra construïdes pels veïns del barri. També s'hi pot arribar des del paratge de la font de la Sala, mitjançant el "camí d'en Domingo" que hi porta directament.

El pedró de Sant Marc fou construït l'any 1910. Sembla ser que l'any 1936, durant el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil, es van cremar els sants que hi havia a l'interior de la fornícula. Posteriorment foren restituïdes per les talles actuals, esculpides per l'escultor local Martí Vila i elaborades amb la fusta d'un cirerer que tenia al seu hort. Segons sembla, sota la imatge dels sants, hi havia una imatge de la Mare de Déu de la Gleva en honor a la Mare Esperança. Alhora, pels voltants de l'any 1984, els veïns del barri de la Ciutadella ja havien restaurat les imatges i la vitrina que tanca la fornícula.
El camí d'en Domingo porta aquest nom en referència a Domingo Barba, que fou qui el va restaurar. Pel que fa a les escales, cal dir que foren construïdes pels mateixos veïns del barri de la Ciutadella. Anteriorment, en el mateix lloc hi havia un camí que era arranjat de tant en tant per dos veïns de la zona. De fet, durant la primera meitat del segle XX, fins i tot hi pujava la processó de Sant Marc. Des de mitjans de la dècada dels anys 60 i fins a finals dels 80, l'estat del camí va empitjorar i s'optà per la construcció de les escales. També es van construir alguns bancs dalt del turó.
Les obres s'iniciaren el mes d'abril de l'any 1989 i els materials foren subvencionats per l'ajuntament. La festa d'inauguració es va celebrar el 29 d'abril de 1990. Va comptar amb la participació, entre d'altres, del Cor La Veu de Voltregà i de la cobla Els Lluïsos.
En els graons de les escales hi ha gravades les inicials dels noms de la gent que hi va col·laborar.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 80, 117-118.
J.R. (1990). "Ara per Sant Marc... visita al padró". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any III, nº 22, abril 1990, p. 5-6.
SERRA, Montse; RIVERA, Jesús (1989). "Unes dones engrescades estan fent camí per pujar a Sant Marc". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any II, nº 14, juliol 1989, p. 4-5.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 138-139.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 40.04.EA.