Monument de Cal Marçal Puig-reig

Berguedà
Cal Marçal
Quilòmetres 59 de la carretersa C-1411, entre cal Marçal i Puig-reig

Coordenades:

41.9592
1.88146
407305
4645851
08175-95
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Simbòlic
Privada
Associació de Veïns de Cal Marçal
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Teler automàtic Ruti amb revòlver suís procedent de la fàbrica de Cal Marçal, col·locat sobre una base de formigó amb l'objectiu de recordar el passat tèxtil de la colònia i la barriada. Es va instal·lar a començaments del 2000.

El teler es la màquina per a fabricar teixits formats per ordit i trama, en la seva forma més elemental, té els òrgans operadors disposats de la manera següent: al darrere té col·locat el plegador d'ordit, del qual es desenrotlla cap amunt l'ordit. Aquest passa pel guiafils i es desvia adoptant una direcció horitzontal. Forma seguidament la creu mitjançant les canyes i a continuació passa a través dels lliços, els quals amb el seu moviment alternatiu vertical, tanquen i obren en tots dos sentits la calada. Més endavant hi ha el batà, animat d'un moviment de vaivé, compost de les taules, per on corre la llançadora, de la pua o pinta de teixir, per entre les palletes de la qual passa l'ordit, i del retauló o passamà, que subjecta la part superior de la pua. La llançadora passa per dintre de la calada, guiada per les taules i la pua, i deixa darrere d'ella un tros de fil de trama anomenat passada. Un cop la llançadora ha passat, el batà avança, mentre canvia la calada, i la pua bat la passada, és a dir, la prem contra la passada anterior, i així resta fet el teixit. Aquest continua horitzontalment cap endavant, passa per sobre del catxapit i es dirigeix cap avall envoltant un corró revestit d'un material aspre que l'arrossega per fricció i finalment s'enrotlla. Els telers Rutti van marcar un moment brillant de la història de lai ndustria tèxtil de Catalunya en generañ ide cal Marçal en particular.