Molí d'en Parellada Torrelavit

Alt Penedès
Soleia de can parellada de la Mata
Sector est, al final del c. J.J. Ràfols, continuant 430 m per camí.
181 m

Coordenades:

41.44265
1.7383
394601
4588665
08287-128
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 4787101CF9848N0001ER
Oriol Vilanova

Antic molí paperer format per dos edificis de planta rectangular orientats en sentit nordoest - sudest, amb planta baixa i dos pisos, els superiors destinats a assecadors. Ambdós edificis presenten coberta de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Entre la façana principal dels dos edificis hi ha un passadís interior descobert.
L'edifici situat a la banda nord conserva únicament la façana nord-oest, la sud-oest i la sud-est, ja que a la banda nord-est hi ha adossat un annex arquitectònic per a ús industrial d'època posterior. Així, a la façana principal, orientada al nord-est, té totalment alterats els accessos originals; però les finestres dels pisos superiors si són les originals. Es tracta de dues fileres de finestres rectangulars coronades en arc carpanell molt rebaixat, sis a cada pis. El fet que el passadís interior que hi ha entre els dos edificis resta actualment tancat, dificulta l'observació de les façanes laterals pel que fa a la comptabilització de les finestres que hi ha a cada pis, però s'intueix que hi ha entre dotze i quinze, amb les mateixes característiques que les de la façana principal. Cantoneres de pedra vista. L'edifici del sector sud-oest presenta unes característiques arquitectòniques molt similars a l'edifici anteriorment descrit, per bé que la façana principal resta alterada, presentant, a la planta baixa, un gran portal d'arc de mig punt, i a nivell de primer pis, tres grans arcades també d'arc de mig punt, la central més alta que les laterals. Al sector nord-oest de l'edifici, la teulada està oberta a l'aire lliure, fruit d'una reforma posterior. Cal destacar que aquest edifici aprofita el desnivell del terreny al costat sud-oest, on hi ha una planta baixa ocupada actualment per habitatges. El primer pis, en aquesta façana, coincideix amb la planta baixa de la façana nord-oest. En aquest nivell hi ha sis portes rectangulars que donen pas a un balcó continu, sense barana. Finalment, al pis superior hi ha una filera de quinze finestres petites, d'arc carpanell, corresponents al pis dels assecadors.

El molí d'en Parellada estava ja en ple funcionament a l'any 1775, juntament amb el molí Blanc. Era habitat per Josep Carbó i produïa 1200 raimes de paper. El molí va ser arrendat pel senyor Bonastre cap a l'any 1880 i donava feina a molta gent (espolsadors, pilaters, maquinistes, etc.). L'any 1934 va ser arrendat a l'empresa Guarro i després va restar aturat durant alguns anys. Des de 1943 fins a 1983 va ser propietat dels germans Ventura, que vivien a la mateixa fàbrica amb les seves respectives famílies. Van ser fabricants de paper filtre. Aquest paper era utilitzat per laboratoris químics per filtrar els seus productes o per a filtres d'aparells.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Els molins de Torrelavit". Calendari municipal del 2006.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 108.
TORRES, Montse (2003): "Can Parellada de la Mata" dins EL CEP n. 18, p. 5