Molí d'en Batllori / Molí Xic Torrelavit

Alt Penedès
Paperera Creixell, s/n
A 1k del nucli, pel camí de Torrelavit a Sant Pere, trencall a l'esquerra i circular 560 m.
211 m

Coordenades:

41.44966
1.7141
392591
4589473
08287-143
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Dolent
Segons informació oral del propietari de l'immoble, l'interior del molí està totalment malmès i abandonat, fins el punt que és perillós entrar-hi.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08287A035000230000XF
Oriol Vilanova

Antic molí paperer de planta rectangular compost per planta baixa i dos pisos, destinats als assecadors construït en maó. Està cobert amb teulada de teula àrab a doble vessant, i actualment està molt transformat arquitectònicament, amb nombrosos annexos arquitectònics adossats a totes les seves façanes, raó per la qual no es pot discernir quina era la façana principal de l'edifici. Així, la planta baixa està totalment transformada a totes les façanes, conservant-se únicament les finestres dels pisos superiors. A la façana sud-oest, el primer pis té deu finestres allargassades coronades amb arc escarser, i el pis superior sis, col·locades en degradació esglaonada, adaptant-se al desnivell dels dos vessants, de manera que a la part més elevada del frontis hi ha dues d'aquestes finestres, i a cada costat dues més, les més petites als extrems. Totes les finestres d'aquesta façana estan tapiades.
L'altra façana que es pot observar parcialment és la sud-oest. Aquesta conserva les vint finestres del pis superior, també d'arc escarser, idèntiques a la de la façana anteriorment descrita, tot i que aquestes no estan tapiades. La resta de façanes resten amagades darrera dels annexos industrials moderns que s'hi ha adossat. Destaca la xemeneia situada al sector oest, octogonal, feta de maó vist, la base de la qual es troba actualment a l'interior del modern edifici annex al molí original, mentre que la resta de la xemeneia sobresurt per sobre la teulada.

L'equip elaborador del Mapa de Patrimoni no ha pogut accedir a l'interior de l'edifici original, doncs el seu precari estat fa que sigui perillós entrar-hi.

Segons Salvador Llorac, l'intendent general, l'11 d'octubre de l'any 1790, ve fer concessió a Pere Rovira, de Sant Pere de Riudebitlles, per construir un molí paperer a Terrassola. Les obres van començar el 1795 a la partida de terra coneguda per mas Tarascó, al costat del riu i des de la fàbrica d'en Vinyals. En Rovira ve fer construir una mina o aqüeducte per portar l'aigua al seu molí. Degué funcionar poc (si és que va arribar a funcionar), ja que al segle XIX no s'ha trobat cap document que l'esmenti. Se suposa que estava ubicat on hi ha actualment el molí Xic i després la fàbrica Batllori, de construcció moderna. És l'últim molí paperer bastit al municipi de Torrelavit.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Els molins de Torrelavit". Calendari municipal del 2006.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 109.