Carrer Major Torrelavit

Alt Penedès
Carrer Major, n. 6 a 14. Lavit
208 m

Coordenades:

41.4471
1.72718
393679
4589173
08287-142
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova

Alineació de cases adossades numerades del 6 al 14 del carrer Major del nucli de Lavit. Destaquem dues tipologies que defineix l'arquitectura popular i rural d'aquest municipi. D'una banda hi ha la tipologia de cases aixecades bàsicament en pedra o pedra i morter per la tècnica de la mamposteria i arrebossades; es tracta d'edificis de planta rectangular amb teulades a doble vessant i carenera paral·lela a la façana principal, orientada al sud-oest en un dels costats curts del polígon. Es tracta d'edificis entre mitgeres de dues plantes amb la composició de la façana molt similar: sòcol a la base de pedra o morter; la porta principal habitualment recta o amb arc rebaixat, i una finestra en un dels costats. A sobre de la porta un balcó de poca volada i baranes simples o en espirall i una o dues finestres tancant la composició del segon pis. La segona tipologia correspon als edificis entre mitgeres de planta baixa i dos pisos, coberta igualment amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana. En aquest cas, però, es tracta de cases estretes, d' una sola obertura ampla a cada planta. Normalment el portal és d'arc escarser; una finestra rectangular al primer pis, amb o sense balcó i barana, i una finestra més petita al pis superior, quadrada o bé d'arc carpanell.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 41.