Molí del Blanquer Oristà

Osona
Sector nord-oest del terme municipal
A 500 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 68'200

Coordenades:

41.97333
2.02422
419154
4647276
08151-92
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Dolent
El volum antic es troba pràcticament cobert de vegetació i el modern té la teulada esfondrada.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.114.63
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 018A00007
Jordi Compte i Marta Homs

El molí del Blanquer està situat al nord-est de la masia que li dóna nom, a la banda de llevant del riu Bassí
Es tracta d'un molí de mitjanes dimensions format per dos volums adossats de planta rectangular, el primitiu dels quals es troba al nord i el modern, adossat al sud. El volum primitiu està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures, el modern, en canvi, combina els murs de maçoneria de pedra amb els d'obra i la pedra i el maó en les cantonades i obertures. Els dos volums, de planta baixa, primer pis i golfes estan coronats amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana oest, la principal tenint en compte l'ampliació de l'edifici, presenta un portal i dues finestres d'arc rebaixat emmarcats amb maó a nivell de planta baixa, i una finestra emmarcada amb maó al primer pis. El volum antic, situat a mà esquerra queda en aquesta façana totalment ocult darrera el volum modern i la vegetació.
La façana sud està dominada pel cos modern. En aquest s'observen dues finestres al primer pis i dues més a les golfes, tres de les quals emmarcades amb maó i la restant amb monòlits de pedra treballada. A l'extrem dret la façana fa un queixal, mostrant una petita part de la façana sud del volum primitiu. En aquesta part, amb grans carreus molt erosionats s'hi observen dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, una a la planta baixa i l'altra al primer pis.
La façana est està parcialment coberta de vegetació. En la única part visible, corresponent al volum modern, no s'aprecia cap obertura.
La façana nord es troba completament coberta d'heura. En aquesta façana és on hi havia adossada la bassa, actualment desplaçada uns metres al nord, de la que es conserven els dos orificis per on sortia l'aigua, emmarcats amb pedra treballada.
Adossat a la façana sud de l'edifici hi ha el carcabà, tot i que completament tapat per la vegetació i parcialment soterrat. L'aigua que sortia per aquest carcabà era conduïda per un canal fins al riu Bassí. D'aquest canal se'n conserva un tram, construït amb volta de lloses a plec de llibre.

La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya.

Tot i no tenir cap constància documental es pot considerar el molí del Blanquer com una edificació del segle XVIII, molt ampliada i reformada posteriorment. El 14 d'agost de l'any 1950 una forta riuada es va emportar la resclosa i part del molí que no va tornar a funcionar més. Aquesta riuada també es va fer malbé el molí de Galobardes i el molí situat prop de cal Rodelles.

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.