Les Solanes Oristà

Osona
Sector central del terme municipal
A 2500 metres per pista forestal de la carretera B-433, punt quilomètric 8'800

Coordenades:

41.95138
2.0846
424131
4644783
08151-91
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
La casa esta abandonada i la falta de manteniment provoca un deteriorament progressiu.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23236
Fàcil
Sense ús
Privada
Casa Terradellas S.A. Ctra. Puigcerdà, km.70. 08503. Gurb
Jordi Compte i Marta Homs

Les Solanes es troba situada al nord-est de la Casanova del Bach en un punt enclotat a l'estreta vall que forma el serrat d'Aguilar, a l'oest i la vaga de Vilaroger, a l'est.
Es tracta d'una casa de planta rectangular allargada formada per planta baixa i un pis, amb un cos adossat a l'est que presenta el primer pis construït amb maó i reformes d'obra. Els murs càrrega són de maçoneria de pedra irregular parcialment arrebossats i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta tres portals a la planta baixa, el central emmarcat amb brancals i llinda de pedra treballada i un arc de descàrrega al damunt. Enmig hi ha dues petites finestres a mode de d'espitllera. Al primer pis hi ha tres finestres centrals emmarcades amb monòlits de pedra treballada, una finestra balconera a l'esquerra emmarcada amb maó i una finestra a la dreta també emmarcada amb maó.
La façana sud-est presenta dues finestres, una a la planta baixa i l'altra al primer pis.
La façana nord-est presenta a la planta baixa un portal coronat amb llinda de fusta tapiat amb obra i tres finestres al primer pis emmarcades amb llinda i ampit de pedra i brancals de maó.
La façana nord-oest presenta un portal a la planta baixa coronat amb llinda de fusta i emmarcat amb brancals que combinen el maó i la pedra. S'hi observa també un desaigua de pedra.
Els baixos de la casa estan formats per tres sales de volta de canó de maó i davant la casa hi ha ubicada una pallissa moderna construïda amb obra.

La masia també és coneguda com les Solanes del Bach.

Les Solanes, també coneguda com les Solanes del Bach, es troba documentada en la relació de masies de la parròquia de Sant Andreu d'Oristà feta a mitjans del segle XIX. Cal pensar, doncs, que va ser construïda possiblement a principis del segle XIX.

ORDEIG, Ramon (1974). "La Parròquia de Sant Andreu d´Oristà". Ausa, vol. 7, núm. 79. 1974.
Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.