Molí de Cal Roda Torrelavit

Alt Penedès
Carrer Migdia. Terrassola.
A l'extrem sud del carrer Migdia, al nucli de Terrassola.
197 m

Coordenades:

41.44674
1.7266
393630
4589134
08287-84
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
El molí ha estat molt refet, però actualment està restaurat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08287A021000230000XP
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular de planta baixa i tres pisos, cobert amb teulada de teula àrab a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal. Les obertures de totes les façanes presenten una disposició asimètrica, ja que, tot i que l'edifici conserva la seva estructura arquitectònica original, ha patit diverses transformacions fins a arribar a les darreres actuacions per adaptar-lo a ús residencial. Així, cal destacar el portal d'entrada a l'immoble, situat a la façana principal, orientada al sud, d'arc carpanell. La resta de finestres, quadrades, estan disseminades irregularment, com ja hem dit, per la resta de façanes, excepte a la façana oest, on sí que hi ha una simetria en la disposició de les obertures, tres a cada nivell. Destaca, al pis superior, al finestra central, dividida en tres petites finestres estretes disposades verticalment, que formen, en conjunt, un arc escarser. A banda, mereixen un esment especial les cantoneres de l'edifici, de carreus rectangulars de pedra vista. La superfície de la resta de façanes, de color groc, ha estat arrebossada modernament, fet que impedeix veure l'aparell constructiu. Davant del molí, al sector sud, es conserva un engranatge amb dues de les rodes de l'antic molí, fetes en pedra calcària, de 40 cm de gruix, les dues superiors amb un diàmetre de 1,33 m, disposades verticalment sobre una altra roda a terra, estirada horitzontalment, amb un diàmetre de 1,52 m.

El nom original d'aquest molí és molí d'en Romeu, ja que se sap que el dia 14 de setembre de 1803, l'intendent general concedia permís a Jeroni Romeu, de Lavit, per edificar un molí paperer amb dues o més tines, al paratge Sota les Eres, de Terrassola, tot valent-se de les aigües que comprenien el salt que havia comprat a la família Creixell, com les d'una fonteta que naixia en unes bardisses, a una distància d'un quart d'hora de les aigües subterrànies, amb la condició de tenir-lo enllestit en un any, a cens de 15 rals de billó anyals. La construcció del molí s'havia demanat el 30 d'octubre de 1783, però havia estat denegada per al·legacions presentades al projecte. A la segona meitat del segle XIX es va convertir en una fàbrica tèxtil, anomenada "fábrica de panyos", de D. Simeó Llobet, per tornar a ser molí paperer al segle XX. Actualment hi viu la família propietària, i el molí no funciona.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Els molins de Torrelavit". Calendari municipal del 2006.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 110.