Cal Senyor Torrelavit

Alt Penedès
Masia Cal senyor, partida dels Clots
450 m a l'oest de Can Cardús.
234 m

Coordenades:

41.44574
1.74337
395030
4589002
08287-83
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1915
Regular
L'arrebossat de la façana presenta diversos sectors amb ciment, que substitueixen l'original.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08287A015000380000XR
Oriol Vilanova

Masia amb diferents annexos moderns per a ús agrícola, sense interès patrimonial. L'edifici principal és de planta rectangular, de planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana presenta una disposició asimètrica de les obertures, especialment modificades a la planta baixa. Així, la porta d'accés es troba al centre, i té només una finestra quadrada al seu costat dret, ja que la que hi hauria d'haver al costat esquerre està tapiada, i desplaçada modernament a l'edifici annex situat a l'esquerra. Les obertures de la primera planta sí que estan disposades ordenadament, de forma que hi ha una finestra rectangular amb balcó de barana de ferro forjat, recta, just al centre del capcer, i una finestra a cada costat, amb enreixat de ferro. Un sòcol modern, de lloses de pedra, envolta l'edifici per la part baixa. L'interior de l'immoble està transformat totalment, tot i que al sostre conserva l'embigat original de fusta.

La propietat d'unes 6,5 ha de vinyes d'oliveres i d'ametllers, va ser adquirida pel
besavi Rosendo Castellví i Sarda el 1915, que va fer reconstruir la masia en la seva totalitat.
No saben amb certesa qui n'era propietari anteriorment, ni l'origen del nom de la masia, però
havien sentit explicar que en aquesta casa hi havia viscut un guardabosc. El següent
propietari va ser l'avi Jaume Castellví i Font.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 61.
TORRES, Montserrat (2006): "Cal Senyor", dins EL CEP n. 27, p. 8.