Maset d'en Cardús Torrelavit

Alt Penedès
Plana del Maset d'en Cardús
S'hi va pel camí de Can Cardús, que surt de la carretera BV-2242 anant de Sant Sadurní a Piera
183 m

Coordenades:

41.44107
1.76266
396634
4588461
08287-85
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XIX
Dolent
Aquest immoble està abandonat i parcialment enrunat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08287A002000150000XM
Oriol Vilanova

Petit mas format per dos edificis d'una única planta, utilitzat, el més gran com a antic corral per a bestiar, i el de dimensions més reduïdes com a habitatge per als masovers. Les dues edificacions són de planta rectangular, cobertes amb teulada de teula àrab a doble vessant. L'edifici destinat a corral, amb el portal d'entrada situat a la façana est, d'arc carpanell emmarcat amb maó, i l'altre, utilitzat com a habitatge, amb la porta d'entrada a la façana sud, d'arc pla amb llinda de fusta i un rellotge de sol a sobre (veure fitxa 86), amb una porta més estreta d'arc carpanell a la seva esquerra. Cal fer esment de l'interior del cos destinat a corral, ja que resten els pilars de suport de diverses arcades de mig punt, fets en maó, de l'època en què l'edifici fou transformat en celler. S'observa també el parament fet de tova de les parets perimetrals.

Aquest petit mas formava part de les propietats de Can Cardús; segons Salvador Llorac, l'any 1737 el comanador de Sant Joan de Vilafranca havia donat permís a Cardús per a construir un corral per a bestiar, probablement amb espai d'hàbitat. Segons el mateix autor, a la segona meitat del segle XIX, l'edifici fou reconvertit en celler, i d'aquesta època data l'edifici que ha arribat als nostres dies.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 291.