Molí de Bernadàs Casserres

  Berguedà
  Vilanova-Riera de Clarà
  Des de la masia de Vilanova hi ha un camí privat fins al molí de 3 metres en bon estat.
  486

  Coordenades:

  42.01943
  1.84971
  404764
  4652573
  08049-138
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVI-XVIII
  Dolent
  El pare de l'actual propietari, va desmuntar la teulada per re aprofitar les teules. Això va comportar un procés de degradació molt més ràpid de l'edifici que es troba en un estat de ruines avançat.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08048A00500011
  Jordi Montlló Bolart

  Antic molí fariner situat a la llera dreta del Riera de Clarà, a poca distància de la casa de Vilanova. Actualment aquesta edificació està en ruïnes i només conserva tres façanes. Consta de dues parts, la de l'habitatge (hi van viure fins fa uns 40 anys) i la del molí, diferenciació que encara es pot veure clarament (existeix en la seva façana principal una obertura que era l'entrada del paller o graner). En aquesta àrea encara es conserva el forn de pa i la cuina. Tota la zona que dóna a la façana est era la zona destinada a l'activitat industrial, la resta era per habitatge. Es conserva el pou, construït amb carreus molt regulars i ben treballats a més del carcabà i la bassa que va ser construïda aprofitant la part baixa d'una cinglera. La vegetació no permet seguir-ne tota la planta. La planta original del molí era quadrada, adaptada a la topografia existent, amb planta baixa i pis (uns 7 metres d'alçada al carener). La coberta era de teules àrabs a dues aigües vers l'est i oest, amb bigues de fusta, mentre que les parets són de pedra arrebossada amb grans carreus cantoners. Les obertures conservades són més aviat petites, amb llindes de pedra i rajols a la porta principal.

  Lluïsa Corominas Casanova, l'any 1993, va escriure el següent poema inspirat en el molí del Bernadàs:
  En un gran i bonic prat / que està tot cobert de gespa, / hi ha un molí enderrocat. / També hi passa una riera.
  Vell molí de Casserres! / Un bon record ens has deixat: / de pedra tenies les moles / l'escairador, molt gastat / I per fer-lo funcionar, / aigua abundosa i fresca, / la riera de Clarà
  portava cap a la presa.
  Un moliner molt trempat, / deia que el gra que molia / els rucs portaven al bast, /pel camí ral tot fent via.
  El moliner ja n'és mort, / i no se'n sentirà tristesa / si un om gegant, cara al nord, / s'ha fet amo de la casa.
  Ja no es veu la molinera / amb els nins al seu entorn / sempre alegre i feinera / i molt amable amb tothom.
  Se sent cantar el rossinyol, / i d'un ramat l'esquellada, / el murmuri d'un rierol, / i algun vianant que hi passa.
  El món ha evolucionat: / s'ha instal·lat la maquinària, / però d'aquell bell molí / em sento gran enyorança.

  Al mas Bernadàs existeix una pintura a l'oli de l'edifici sencer. La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
  Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Molino de Bernadàs".

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).
  COROMINAS CASANOVA, Lluïsa (1995). Records d'un Vell Molí. Molí del Bernadàs, dins Casserres, entre la història i el progrés. Revista Berguedà. Núm. 33-34. pàg. 318. Desembre.