Manudells Casserres

  Berguedà
  Figueroles
  Ctra. BV-4132z PK 6+000
  524

  Coordenades:

  42.03087
  1.8684
  406328
  4653823
  08049-137
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08048A00600019
  Jordi Montlló Bolart

  Masia construïda sobre la roca amb un cos central de planta quadrada i ampliacions fetes a nord i oest unides per un pati interior tancat. El volum central, amb l'entrada per la façana occidental, consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta de teules àrabs a dues aigües cap al nord‐sud i estructura reformada en formigó.
  Els paraments són de maçoneria, que conserven l'antic arrebossat, amb grans carreus cantoners destacant la porta principal amb llinda de fusta, mentre que la resta de llindes estan composades per una gran pedra superior; els ampits de finestres són amb motllures sense relleu. A la planta segona hi ha una galeria amb obertura doble i columna intermèdia. L'afegit nord‐oest disposa d'una planta baixa porxada amb dos grans arcs en volta catalana, mentre que la resta d'acabats segueix el model original. Al sud‐oest hi ha una gran terrassa en la planta primera, a sota de la qual hi ha una planta baixa accessible pel pati.

  La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Casa".

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).