Masoveria de Serrabou Tavèrnoles

  Osona
  Serrabou
  A llevant de la masia de Serrabou.
  523 m

  Coordenades:

  41.95661
  2.31378
  443130
  4645186
  08275 - 164
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  1819
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 8 (arquitectònic). BCIL.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002401400DG44E0001YY
  Virgínia Cepero González

  La masoveria de Serrabou es troba a pocs metres a llevant de la masia.
  És un edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
  Presenta un portal rectangular emmarcat amb carreus, amb la següent inscripció a la llinda: "FAUSTO SERRABOU HA EDIFICAT AL BOU 1819".
  Les finestres són de disposició simètrica, de forma rectangular i emmarcades per carreus.
  A la façana de llevant hi ha un annex, que consta de planta baixa i un pis, amb coberta a una vessant.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 10.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Segons la llinda del portal principal, la casa fou construïda l'any 1819 per Fausto Serrabou.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.