Torrent de l'Infern Tavèrnoles

Osona
Al nord del terme municipal
Neix al puig d'en Roca.
520 m

Coordenades:

41.96972
2.36014
446983
4646612
08275-165
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

El torrent de l'Infern neix a les proximitats del puig d'en Roca, on s'uneix al torrent dels Munts, que rep l'aportació dels torrents de Casadevall, Roviretes i l'Aguilar, i desemboca a la cua del pantà de Sau.
A llevant de la Garriga, quan se li uneix el rec de Casanova, el torrent de l'Infern fa de límit natural amb el municipi de les Masies de Roda
Tot i ser de règim estacional i només hi corre aigua en èpoques plujoses, és un dels principals cursos d'aigua de Tavèrnoles.
El torrent està envoltat per un bosc de ribera on hi creixen el vern (Alnus glutinosa) i la verneda típica (Alinetum catalaunicum). Es localitzen diversos trams amb un bosc en galeria.