Serrabou Tavèrnoles

  Osona
  Pla de Serrabou
  Pel camí que surt a mà esquerra, aproximadament al punt quilomètric 2,2 de la carretera BV-5213.
  524 m

  Coordenades:

  41.95673
  2.31329
  443090
  4645200
  08275-43
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Medieval
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 8 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24224.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002401300DG44E0001BY
  Virgínia Cepero González

  Serrabou és una masia senyorial formada per diversos volums, fruit de les diferents etapes constructives al llarg dels segles.
  El cos principal és de planta irregular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana actual, que es troba orientada a migdia. A l'extrem de ponent, en sobresurt una lluerna, amb la coberta a dues vessants i dues finestres d'arc de mig punt rebaixat.
  La masia està dividida en dos habitatges. El principal presenta, a la façana de migdia, un gran portal amb un escut a la llinda, que representa el cognom de la casa, dos bous serrant, amb el nom "LLUÍS i l'any "1673" . Tanmateix, en destaquen d'altres elements ornamentals de pedra, com el rellotge de sol al primer pis, amb l'any "1720" inscrit, i una cara amb una pipa al pis superior. L'altre habitatge forma tres pisos porticats amb arcs rebaixats.
  La façana de llevant presenta un portal d'entrada, una garita de defensa a l'angle nord-oest i quatre balcons, un d'ells amb la inscripció "JOAN SERRABOU", amb un emblema al mig i l'any "1843".
  A la façana de tramuntana, hi ha una antiga finestra d'estil gòtic, amb reixa de ferro forjat.
  A pocs metres al nord-oest de la masia, al jardí posterior, hi ha una petita pallissa.
  La fisonomia actual de la casa correspon a una reforma del segle XVIII.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 9.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Les primeres referències documentals de la masia corresponen al segle XI.
  El nom de la casa prové de la unió dels cognoms Serra i Bou, a partir de l'enllaç matrimonial de les dues famílies l'any 1263, i des d'aquest moment la família Serrabou ha habitat la casa pairal ininterrompudament fins a l'actualitat.
  Al finals del segle XVIII, l'heretat de Serrabou estava constituïda per la casa pairal i un seguit d'explotacions i masoveries als termes e Vilanova de Sau, les Masies de Roda, Tavèrnoles i Folgueroles.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).