Masgrau Tavèrnoles

  Osona
  Pla de Masgrau
  Per un trencall que surt a mà dreta, aproximadament al quilòmetre 6,5 de la carretera BV-5213.
  741 m

  Coordenades:

  41.94519
  2.35241
  446322
  4643894
  08275-42
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 29 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24223
  Difícil
  Residencial
  Privada
  000704100DG44D0001ZB
  Virgínia Cepero González

  Conjunt arquitectònic format per la masia, diversos coberts, un pou i una cabana.
  La masia està formada per quatre cossos adossats de planta rectangular, fruit de les diferents etapes constructives. Consta de planta baixa, planta pis i golfes.
  Les cobertes són a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia.
  Una tanca de pedra forma un pati interior amb un accés frontal.
  La façana presenta un portal adovellat d'arc de mig punt, sobre el qual hi ha una finestra, emmarcada amb carreus, amb la llinda amb trencaaigües i lleixa motllurada.
  El segon cos, a l'esquerra de l'original, presenta al primer pis una petita finestra i una galeria amb quatre arcs sostinguts per pilars, actualment un d'ells tapiat.
  A les golfes, a més d'una finestra, hi ha també una petita galeria amb quatre arcs sostinguts per pilars.
  En el cos posterior hi ha un pou cisterna amb el coll de pedra picada.
  A la part de tramuntana de la masia, hi ha restes d'antigues eres amb grans lloses.
  La cabana, situada a pocs metres al nord de la casa, a tocar de l'antiga alzina, es de planta rectangular i consta de dues plantes. La coberta és a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana, i s'allarga a la part dreta.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 32.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Es troba registrada als Fogatges de l'any 1553, en que hi vivia Pere Masgrau.
  És una gran propietat que inclou els masos Frontera i can Soca, de Sant Martí de Riudeperes, i el Pont de Malafogassa, de Sant Sadurní d'Osormort.
  Al segle XVI mitjançant el matrimoni de l'hereu de Masgrau amb la pubilla del mas Comermena, s'annexionaren els patrimonis dels dos masos.
  Durant les guerres carlines la casa fou utilitzada com a caserna.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).