Mascarella
Perafita

  Osona
  Sector sud del terme municipal
  Emplaçament
  A 1550 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 7'950.

  Coordenades:

  42.02033
  2.1058
  425968
  4652420
  Número de fitxa
  08160 - 13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 010A00008
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Mascarella està situada a l'extrem sud del terme municipal, prop del límit amb el terme d'Olost, al sud-oest de les Valls de Mascarella i al sud-est de Busquets.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter, i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb brancals de pedra treballada i llinda de maó i dues petites finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, a més de dos petits contraforts adossats als dos extrems de la façana. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, una té la data inscrita de 1762 a la llinda i una altra també té una inscripció, tot i que molt erosionada.
  La façana est compta amb un pis menys a causa dels desnivell sobre el que s'assenta la masia. A nivell de primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1680 inscrita a la llinda, actualment tapiada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una porta emmarcada amb pedra treballada.
  La façana nord conté tres espitlleres i una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis.
  La façana oest conté tres finestres a la planta baixa, dues de les quals emmarcades amb monòlits de pedra treballada, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, una amb la data de 1667 inscrita i l'altra amb la data de 1840 amb una creu intercalada. Just sota teulada hi ha encara una altra finestra, emmarcada amb monòlits de pedra bisellada.
  Completen el conjunt diverses estructures que hi ha al voltant de l'edifici, bona part de les quals en estat de ruïna. Entre aquestes estructures destaca el pou de planta semicircular bastit amb murs de maçoneria de pedra i ubicat a uns metres de la façana est.

  Mascarella es troba documentada l'any 1281 i era posseïda per la Pabordia de Desembre de la Catedral de Vic en època baix medieval. Des de principis del segle XIV tenia adscrits, en indivís amb l'hereu de la Riera els masos Valls superior i Valls inferior.

  MASRAMON, Ramon (1990). El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès.