Les Tres Torres Granollers

Vallès Oriental
Carrer de les Tres Torres, 18-20, 08400-GRANOLLERS
Entre Palou i el nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.59841
2.28396
440328
4605437
08096-77
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Recentment restaurat i condicionat per als nous usos
Legal
PEPHA nou, Núm. M-11
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat de planta rectangular que presenta planta baixa, pis i golfes. La façana es plana, arrebossada, amb pedra vista a les cantonades i als buits. La coberta és d'una vessant. La disposició de les obertures és irregular al primer pis, la qual cosa podria respondre a que en la darrera remodelació s'han mogut o tapiat obertures antigues. La porta és de carreus de pedra i arc rodó. Les finestres presenten arc pla en algun cas (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. M-11

Les Tres Torres es troben al sud del nucli urbà de Granollers, al nord de can Muntanyola, en una zona de camps que actualment ha estat urbanitzada. Es tracta d'una masia que no segueix la típica estructura basilical i que està al costat del Camí Ral, però des de que la carretera va substituir aquest camí, l'any 1848 i l'arribada del ferrocarril el 23 de juliol de 1854, va provocar que es quedés en posició excèntrica respecte del nous eixos de la ciutat. D'altra banda la presència d'aquests nous elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat agrícola, encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Per la part nord estava limitada per les Hortes Jussanes, avui travessades pel carrer de Prat de la Riba, can Corts i la Riera el limitaven a Ponent fins arribar a la serra, per la cara de Llevant. A migdia el limitava el mas Sant (GARCÍA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.; GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.