Les Punxes Tavèrnoles

  Osona
  Pla de les Punxes
  Pel camí que surt a mà dreta, aproximadament al punt quilomètric 4,6 de la carretera BV-5213.
  649 m

  Coordenades:

  41.94693
  2.3417
  445436
  4644093
  08275 - 32
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 26 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24233.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000603900DG44D0001WB
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta basilical, que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
  La façana presenta un portal rectangular, emmarcat amb carreus. S'hi obre una finestra a cada costat del portal, a la planta baixa, tres al primer pis i una a les golfes. A la resta de façanes, s'hi obren diverses finestres motllurades.
  En destaquen els ràfecs formats per lloses de pedra.
  A les façanes de tramuntana, llevant i ponent s'hi adossen cossos de factura contemporània, coberts a una vessant.
  El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, i es conserven restes de l'antic arrebossat.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 29.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).