Les Punxes Tavèrnoles

Osona
Pla de les Punxes
Pel camí que surt a mà dreta, aproximadament al punt quilomètric 4,6 de la carretera BV-5213.
649 m

Coordenades:

41.94693
2.3417
445436
4644093
08275-32
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 26 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24233.
Fàcil
Residencial
Privada
000603900DG44D0001WB
Virgínia Cepero González

Masia de planta basilical, que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
La façana presenta un portal rectangular, emmarcat amb carreus. S'hi obre una finestra a cada costat del portal, a la planta baixa, tres al primer pis i una a les golfes. A la resta de façanes, s'hi obren diverses finestres motllurades.
En destaquen els ràfecs formats per lloses de pedra.
A les façanes de tramuntana, llevant i ponent s'hi adossen cossos de factura contemporània, coberts a una vessant.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, i es conserven restes de l'antic arrebossat.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 29.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).