Roviretes Tavèrnoles

Osona
La Costa Llarga
Pel camí a mà dreta pocs metres abans del punt quilomètric 7,5 de la carretera BV-5213.
699 m

Coordenades:

41.95549
2.35988
446950
4645032
08275-33
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 33 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24237.
Fàcil
Residencial
Privada
08275A007000440000OW
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. Es troba assentada en un indret amb cert pendent, fet pel qual la façana de llevant presenta només un pis.
La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, orientada a ponent.
Presenta un portal rectangular amb llinda de fusta i brancals de pedra. S'hi obren espieres a banda i banda del portal, i tres finestres de disposició simètrica al primer pis. Al mur de tramuntana les obertures són escasses, i a migdia hi ha una finestra i espieres.
A l'angle sud-est sobresurt un antic forn.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç i conserva restes de l'antic arrebossat.
A pocs metres al sud-est de la casa, hi ha l'estructura en estat ruïnós d'un petit cobert o corral.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 37.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Al costat de la porta hi ha una placa que diu: "EN AQUESTA CASA VA NÉIXER EL 19-XI-1920 EL FLABIOLAIRE JOSEP VERDAGUER I PORTET EN ROVIRETES. 25-VI-1995".
Josep Verdaguer i Portet "en Roviretes" fou músic tradicional, flabiolaire i cantant de corrandes. Té editats: Ball de flabiol (1987, LP amb Carles Mas) i Música de tradició oral a Catalunya (Volum 1: 1991; Volum 2: 1992, CDRCTP).

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).