L'Aguilar Tavèrnoles

  Osona
  Turó de l'Aguilar
  Per un trencall a mà dreta al quilòmetre 6,5 de la carretera BV-5213, que passa per La Soleia.
  763 m

  Coordenades:

  41.94702
  2.36078
  447017
  4644092
  08275 - 31
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 30 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24229.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000804900DG44D0001YB
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per diversos cossos adossats, amb un barri tancat amb tres accessos. Es troba assentada en un indret amb cert pendent.
  El cos més antic és una torre de planta quadrada, que consta de planta baixa i tres pisos. La coberta és a quatre vessants. En destaca una finestra de forma goticitzant amb l'ampit motllurat, amb un escut de la família Aguilar, i un rellotge de sol amb l'any 1824.
  El cos més gran és de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, orientada a migdia. Hi ha finestres amb carreus datats, de forma conopial, i d'altres amb carreus i ampits motllurats.
  El cos més modern és de planta rectangular, cobert per una terrassa.
  La masoveria és de planta irregular, i consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a ponent. Hi ha un annex posterior, que consta de planta baixa, amb coberta a una sola vessant.
  Hi ha una cabana situada a pocs metres a llevant de la casa. És de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 33 i 34.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  La referència més antiga de la casa correspon a un registre de batejos (Arxiu Episcopal de Vic) de l'any 1437, on es documenta el naixement de Joan Aguilar.
  La masia es troba registrada als fogatges de la parròquia i terme de Tavèrnoles de l'any 1553, moment en que hi vivia Bernat Aguilar.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).