La Soleia Tavèrnoles

  Osona
  Pla de Masgrau
  Per un trencall a mà dreta al quilòmetre 6,5 de la carretera BV-5213.
  697 m

  Coordenades:

  41.94828
  2.35343
  446409
  4644236
  08275 - 30
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 28 (arquitectònic). BCIL.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000704200DG44D0001UB
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, planta pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga i el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia.
  A la dreta de la façana, se li adossa un cos de planta rectangular, amb coberta a dues vessants. Consta de planta baixa i planta pis, on hi ha un porxo obert amb arcs de mig punt.
  La façana presenta un portal rectangular, amb brancals de maons i llinda de fusta. A la planta baixa s'hi obren dues finestres. A la planta pis, sobre el portal, hi ha una finestra balconada, amb barana de ferro forjat, i una segona finestra. A les golfes, s'hi obre una petita obertura.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 31.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.