Can Riera Tavèrnoles

  Osona
  Pla de Sant Francesc
  Pel trencall que surt a mà dreta al punt quilomètric 0,5 de la carretera BV-5213.
  469 m

  Coordenades:

  41.96089
  2.29888
  441899
  4645672
  08275 - 29
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  1930
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 2 (arquitectònic). BPU.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002300200DG44E0001SY
  Virgínia Cepero González

  La masia original, que és l'actual masoveria, és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a tres vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
  Presenta un portal rectangular, sobre el que hi ha un carreu amb la següent inscripció: "AVE MARIA PURISSIMA ANY 1930 CA'N RIERA". I sobre aquesta, hi ha una obertura amb arc de mig punt rebaixat, de maons, que dona a un porxo.
  En quant a la resta d'obertures, s'hi obre una finestra a ambdues bandes del portal i del porxo, i diverses finestres repartides en les altres façanes, amb les llindes i els brancals de maó.
  Hi ha dos volums annexos d'una sola planta.
  El parament dels murs és de pedra picada sense revestir.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 1 i 2.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  La casa fou construïda l'any 1930 segons el carreu situat sobre el portal principal. L'any 1985, la cabana va ser objecte d'obres de remodelació per tal de reconvertir-la en el nou habitatge, i l'antiga casa va passar a ser l'habitatge dels masovers.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.