Les Casetes d'en Nadal / Sabanell del Mig / La Masia Torrelavit

Alt Penedès
Barri de Sabanell del Mig
Al nucli de Sabanell del Mig, al peu de la carretera C-15
252 m

Coordenades:

41.41785
1.69245
390729
4585969
08287-185
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
Tot i que el carrer conserva l'estructura urbanística original, alguns dels seus edificis han estat transformats arquitectònicament, fet que desvirtua la seva unitat estètica.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova

Alineació de cases adossades orientades al sud-oest, a una sola banda. Destaca perquè les cases que el componen són d'una tipologia similar, que defineix l'arquitectura popular i rural d'aquest territori. La tipologia més típica d'aquestes cases aixecades bàsicament en pedra o pedra i morter per la tècnica de la mamposteria i arrebossades, és l'edifici de planta rectangular amb teulades de teula àrab a doble vessant i carenera paral·lela a la façana principal. Es tracta d'edificis entre mitgeres de dues o tres plantes amb la composició de la façana molt similar: sòcol a la base de pedra o morter; la porta principal, recte i un portal de cotxera (alguns d'ells reconvertits actualment en aparcaments). A sobre de la porta un balcó de poca volada i baranes simples i una o dues finestres tancant la composició del segon pis. Totes les obertures són rectes. A la part posterior les cases tenen patis tancats.

Segons Salvador Llorac (veure camp "Bibliografia"), el carrer té el seu origen al segle XVIII, propietat de la hisenda de can Nadal de la Boadella. Entrat el segle XIX, tot aprofitant la construcció de la carretera a Igualada i l'extensió del conreu de vinya, s'anaren edificant les altres cases.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 44.