Mas del Torrent Torrelavit

Alt Penedès
Carrer Torrent 12, 14 i s/n. Lavit
201 m

Coordenades:

41.44809
1.72684
393653
4589283
08287-186
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Marta Rodríguez

Conjunt arquitectònic format per tres edificis que presenten característiques arquitectòniques similars, alineats a la banda dels números parells del carrer del Torrent del nucli de Lavit. Destaca perquè les cases que el componen són d'una tipologia similar, que defineix l'arquitectura popular i rural d'aquest territori. La tipologia més típica d'aquestes cases aixecades bàsicament en pedra o pedra i morter per la tècnica de la mamposteria i arrebossades amb calç, sorra i argila, és l'edifici de planta rectangular amb teulades a doble vessant i carener perpendicular a la façana principal, orientades al sud i d'altres amb teulada d'una sola vessant paral·lela a la façana. S'observa una planta baixa, un primer pis i golfes en els dos primers edificis, mentre que el tercer, molt reformat i amb diverses refaccions, conserva a la part baixa una porta d'accés amb arc escarser. El mur sembla de tovot, molt irregular i en mal estat de conservació. En general, presenten una disposició desordenada de les obertures en els baixos i primer pis, mentre que les golfes les obertures són molt més regulars, pel que fa a dimensions i a tipologia. El primer edifici presenta una porta recta tapiada. Destaquen les regulars obertures d'arc carpanell a les golfes de l'edifici d'una sola vessant, avui en dia tapiades gairebé en la seva totalitat. La major part d'obertures i portes d'accés resten tapiades.
A la banda de la façana s'obre un gran terreny de terra sense conrear amb un mur que el tanca. El conjunt abraça gairebé una hectàrea de terreny.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 39.